Aktualności

2020-03-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 marzec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 20, 17-28) – Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

(…) Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?

————–

„Sami nie wiecie, o co prosicie” – mówi Jezus do Jakuba i Jana. To tłumaczy także, dlaczego Bóg nie wysłuchuje wszystkich naszych próśb. Chybiona prośba apostołów wynika z niesłuchania Jezusa i niezrozumienia Jego przesłania. Gdyby miało się ziścić to, o co prosili, musieliby zawisnąć na krzyżach po Jego prawej i lewej stronie, bo Jezus króluje z krzyża. Niewysłuchanie naszych modlitw to niejednokrotnie ocalenie nas przez Boga.

 

Jezu, proszę o łaskę słuchania Ciebie, abym zestrojony z Twoją wolą wiedział, o co prosić Ojca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając Mu do nóg, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem.
Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...