Aktualności

2024-05-10 16:23

Ewangelia na dziś – 11 maj 2024 rok

EWANGELIA (J 16, 23b-28) – Opuszczam świat i idę do Ojca

(…) Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście.

————–

Wiara prowadzi do udziału w łasce. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa, otrzymują objawienie Boga jako Ojca. Mają pełniejszy dostęp do Jego miłości i mogą otwarcie prosić w imię Jezusa. Z oczywistych względów Ojciec bardziej miłuje tych, którzy przyjmują Jego Syna z miłością i wiarą. Mają oni dostęp do bogatych zdrojów łaski.

 

Ojcze mojego Pana i Króla, Jezusa Chrystusa, i mój Ojcze, proszę Cię, niech nadejdzie Twoje Królestwo łaski i pokoju, miłości i miłosierdzia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 16, 23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...