Aktualności

2023-11-10 16:11

Ewangelia na dziś – 11 listopad 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 16, 9-15) – Nie można służyć Bogu i mamonie

(…) To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca.

————–

Aramejskie słowo „mamona” – oznaczające ‘bogactwo, przepych’ – to symbol nadmiernej troski o dobra materialne, których gromadzenie może stać się celem samym w sobie, najwyższą wartością i obsesją zamykającą człowieka na Boga i wartości duchowe. Żyjemy w czasach, kiedy posiadanie dóbr materialnych stało się dla wielu nałogiem.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, abym ze świata korzystał na tyle ile jest konieczne dla chwały Bożej, a co ponad to to, od złego [szatana] pochodzi i do niego ciągnie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 16, 9-15)

Nie można służyć Bogu i mamonie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...