Aktualności

2024-07-10 16:30

Ewangelia na dziś – 11 lipiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 19, 27-29) – Wy, którzy poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie

(…) Stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.

————–

Bóg nie jest skąpcem! Jest zawsze hojnym Dawcą. Pragnie dawać, obdarzać, obsypywać człowieka łaskami, a my często mijamy się z Bogiem w naszym życiu. Kiwamy głową na znak odmowy. Często mamy po prostu zajęte dłonie, bo niesiemy dwa worki śmieci. Śmieci, które gromadzimy przez całe swoje życie. A może w końcu trzeba otworzyć swoją dłoń, wypuścić swoje stare przyzwyczajenia, zachowania i chwycić się Boga. Bo On ma największe skarby. 

 

Jezu, mój Królu, uwolnij moje serce i umysł od śmieci, które tak łapczywie zbieram każdego dnia i w nich pokładam złudną nadzieję.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 19, 27-29)

Wy, którzy poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...