Aktualności

2024-04-10 16:23

Ewangelia na dziś – 11 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 3, 31-36) – Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

(…) Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje.

————–

Jezus przybywa od Ojca i całym swoim życiem tu, na Ziemi, daje świadectwo o tym wszystkim, co poznał u Ojca. Tylko On widział Ojca, tylko On zna Go naprawdę, tylko On Go objawia. Kto myśli w kategoriach tego świata, nie przyjmuje Jego świadectwa, jest poza prawdą, sam się z niej wyklucza. Ten, kto przyjmuje Jego Słowo, ma udział w prawdzie, jaka jest w Bogu. Ma udział w życiu wiecznym.

 

Jezu, mój Królu, wierzę w to, co objawiasz o Ojcu i dziękuję, że zapraszasz także mnie, abym przez wiarę miał udział w wiecznej radości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 31-36)

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...