Aktualności

2020-04-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 28, 1-10) – Chrystus Zmartwychwstał

(…) Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.

————–

Wielka Sobota to dzień milczenia, oczekiwania, nadziei. Razem z Matką Jezusa czekamy na cud Zmartwychwstania. Pielęgnujmy więc milczenie i skupienie w ciągu tego dnia, aby jeszcze głębiej przeżyć liturgię paschalną. Ta noc jest pełna światła, życia, radości. Maryjo, pozwól mi po raz kolejny doświadczyć łaski Zmartwychwstania Twojego Syna we mnie.

 

Sobotę poświęcamy naszej Matce, ponieważ tego dnia, gdy Chrystus leżał umarły w grobie, Ona zachowała wiarę w Jego tajemnicę.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 28, 1-10)

Chrystus Zmartwychwstał

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto co wam powiedziałem».
Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie». One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...