Aktualności

2020-12-10 17:11

Ewangelia na dziś – 11 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 11, 16-19) – Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

(…) Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście.

————–

Jeśli nie będziemy czerpać z Bożej mądrości, staniemy się podobni do niezadowolonych dzieci, roszczeniowych, narzekających, niepotrafiących rozpoznać prawdziwych wartości, nieumiejących cieszyć się Bożymi darami. Także nasze pokolenie jest odzwierciedlone w tym przykładzie Jezusa: narzekamy nawzajem na siebie, że jedni w Kościele są zbyt otwarci i charyzmatyczni, a drudzy za bardzo zamknięci i tradycjonalistyczni. Dlaczego jednak ani jedni, ani drudzy nie martwią się, że sami są za mało ewangeliczni i święci?

 

Jezu, naucz mnie czerpać z Twojej mądrości, abym nie był zmienny i podatny na opinie innych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 11, 16-19)

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”.
A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...