Aktualności

2020-09-09 18:11

Ewangelia na dziś – 10 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 6, 27-38) – Przykazanie miłości nieprzyjaciół

(…) Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

————–

Słowo słuchane z miłością uczy nas: miłować, dobrze czynić, błogosławić, modlić się. Słowo przyjęte czyni nas nie tylko słuchającymi, lecz także miłosiernymi jak Ojciec. Oto postawy, które stają się udziałem tych, którzy usłyszane Słowo wprowadzają w czyn: nie osądzają, nie potępiają, przebaczają, dają.

 

Jezu, dziękuję Ci, bo dzięki słuchaniu Twoich Słów mogę coraz bardziej odkrywać moje podobieństwo do Ojca, aby jak On stawać się miłosiernym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 27-38)

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...