Aktualności

2019-09-09 18:11

Ewangelia na dziś – 10 wrzesień 2019 rok

EWANGELIA (Łk 6, 12-19) – Wybór Apostołów

(…) Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu
, których nazwał apostołami.

————–

Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, że modlitwa nie jest obowiązkiem, lecz koniecznością w moim życiu wiary. Umocnij mnie, abym nie żałował na nią czasu.

EWANGELIA  (Łk 6, 12-19)

Wybór Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...