Aktualności

2022-01-09 16:11

Ewangelia na dziś – 10 styczeń 2022 rok

EWANGELIA (Mk 1, 14-20) – Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

(…) Natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

————–

Jednym z najpiękniejszych słów Ewangelii jest właśnie to: natychmiast, którym opisana została reakcja Szymona i Andrzeja na zaproszenie Jezusa. Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim… Tak jak Matka Boża w chwili Zwiastowania natychmiast była gotowa na przyjęcie Mesjasza. Jak słudzy w Kanie Galilejskiej natychmiast gotowi byli napełnić naczynia wodą.

 

Jezu, Ty wiesz, jak wiele wątpliwości i pytań budzi się we mnie, gdy wzywasz mnie do kolejnych kroków na drodze posłuszeństwa. Uwalniaj mnie do natychmiastowego fiat na każde Twoje Słowo.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...