Aktualności

2022-03-09 16:11

Ewangelia na dziś – 10 marzec 2022 rok

EWANGELIA (Mt 7, 7-12) – Kto prosi, otrzymuje

(…) Każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

————–

Jezus zachęca nas dzisiaj abyśmy na modlitwie prosili Boga. Nasze proszenie nie ma zmienić Woli Boga, na nic nie jesteśmy w stanie Go przecież „namówić”, lecz ma zmieniać nas. Proszący ma spojrzeć w głąb siebie i siebie skorygować, swoją wolę dostosować do Woli Bożej. To będzie właśnie pełne wysłuchanie naszych modlitw.

 

Jezu, naucz mnie modlić się tak, bym w proszeniu był pokorny, w dziękowaniu – szczery, w oddawaniu chwały – wielkoduszny, a w uwielbieniu – gorliwy.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7, 7-12)

Kto prosi, otrzymuje

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...