Aktualności

2024-07-09 16:30

Ewangelia na dziś – 10 lipiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 10, 1-7) – Rozesłanie Dwunastu

(…) Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.

————–

Jezus wybiera sobie uczniów [kapłanów]. Każdy z nich wymieniony jest z imienia, ma swoją tożsamość. Spoczywa na nich wielka odpowiedzialność za losy świata. Jezus posyła ich do „zagubionych owiec z narodu izraelskiego”, by głosili nadejście Królestwa Bożego. Dzisiaj te same Słowa Jezusa oznaczają, że mamy [nie tylko kapłani] iść z Ewangelią do naszych braci i sióstr w rodzinie, w parafii, w pracy, wśród przyjaciół… Potęgująca niewiara i odstępstwo od Kościoła katolickiego jest idealnym środowiskiem na powtórną ewangelizację. 

 

Jezu, mój Królu, daj mi odwagę i umocnij moją wiarę, bym przez działanie we mnie Ducha Świętego, przyprowadzał Ci tych zagubionych, którzy świadomie lub nie, odłączyli się od Kościoła lub tylko trwają w nim jako „martwe dusze, choć żywe ciałem”.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...