Aktualności

2024-04-09 16:23

Ewangelia na dziś – 10 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 3, 16-21) – Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

(…) Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła.

————–

Bóg posyłając swojego Syna, wyraża swą wielką, wprost niepojętą miłość do człowieka. Jezus przyszedł przecież nie po to, aby nas potępić, ale zbawić. Odpowiedzmy na tę wszechogarniającą nas miłość, spełniając w naszym życiu wymagania prawdy, żyjąc Ewangelią i Prawem Bożym. I tak zbliżymy się do Światła, do Chrystusa, do Miłości.

 

Jezu, mój Królu, pragnę każdego dnia coraz więcej dziękować Ci za Twoją miłość, która jest moim ocaleniem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 16-21)

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 
czytaj więcej...