Aktualności

2024-06-09 16:30

Ewangelia na dziś – 10 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 5, 1-12) – Osiem błogosławieństw

(…) Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

————–

Ubóstwo duchowe, czyli wolność od przywiązania do posiadania, cierpienie, łagodność, głód, sprawiedliwość, miłosierdzie, czystość serca, pokój, a nawet prześladowanie. Czytając taką listę, można się zdziwić w pierwszym momencie. Ale jeśli zastanowimy się głębiej, to okazuje się, że ten, kto żyje według takich wartości, jest człowiekiem wolnym i dojrzałym – pełniącym Wolę Bożą w nadziei osiągnięcia życia wiecznego.

 

Jezu, mój Królu, będę pamiętać Twoje Słowa: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 1-12)

Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...