Aktualności

2023-08-31 16:11

Ewangelia na dziś – 1 wrzesień 2023 rok

EWANGELIA  (Mt 25, 1-13) – Przypowieść o dziesięciu pannach

(…) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

————–

W dzisiejszej Ewangelii oliwa symbolizuje Słowo Boże. Jeśli zgasimy w sobie ducha pobożności i bojaźni Bożej, gdy uśmiercimy swoje wrażliwe sumienie, nie będzie nam łatwo na nowo wszystko rozpalić i wskrzesić. Miejmy świadomość przywilejów i obowiązków wynikających z zaproszenia – Chrzest św. Komu wiele dano, od tego będzie się wiele wymagało.

 

Jezu, mój Królu, muszę być stale gotowy [łaska uświęcająca], bo nie znam dnia ani godziny, kiedy mnie wezwiesz do siebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 25, 1-13)

Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie». Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie».
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz nam». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam, nie znam was».
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...