Aktualności

2021-08-31 17:11

Ewangelia na dziś – 1 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 4, 38-44) – Liczne uzdrowienia

(…) On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.

————–

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że Bóg nas kocha, że nasze zdrowie jest dla Niego ważne.  Ale przypomina nam również o tym, jak ważna jest modlitwa wstawiennicza. Zanim Jezus uzdrowił teściową, uczniowie „wstawiali się za nią”. Wielu z nas doświadczyło pewnie nieraz mocy modlitwy wstawienniczej rodziny czy przyjaciół. Módlmy się zatem nie tylko o łaski dla siebie, pamiętajmy też o potrzebach naszych bliźnich, o potrzebach naszej wspólnoty, jaką jest Kościół. Jesteśmy po to, aby się wzajemnie wspierać.

 

Jezu, proszę Cię, abym nie zapominał o modlitwie wstawienniczej. Świat tak bardzo dziś jej potrzebuje.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 4, 38-44)

Liczne uzdrowienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona.
I prosili Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany».
I głosił słowo w synagogach Judei.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...