Aktualności

2022-09-30 16:11

Ewangelia na dziś – 1 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 10, 17-24) – Przywileje uczniów

(…) Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie.

————–

Imię to rzecz święta, gdyż nie tylko wyróżnia nas od innych, lecz także świadczy o naszej istocie. Skoro imię każdego z nas zapisane zostało w Niebie, to znaczy, że jest ono gwarantem naszej wieczności. Imię Jezusa – ‘Zbawia Bóg’ – to samo sedno wszystkich imion, fundament prawdy o naszej relacji z Bogiem. Trzeba, byśmy w Imieniu Jezusa odnaleźli swoje imiona, to znaczy: w Jego tożsamości odnaleźli swoją tożsamość.

 

Jezu, mój Królu, pragnę w Twym świętym Imieniu odnajdywać swoje imię.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 10, 17-24)

Przywileje uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...