Aktualności

2021-02-28 17:11

Ewangelia na dziś – 1 marzec 2021 rok

EWANGELIA (Łk 6, 36-38) – Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

(…) Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

————–

Dzisiaj Jezus mówi o relacjach z innymi ludźmi, stawia konkretne wymagania, wskazując, że w naszej ocenie bliźniego musi być miejsce na przebaczenie, miłosierdzie, danie czegoś z siebie. Skoro doświadczamy miłosierdzia od Boga, to powinniśmy być miłosierni wobec bliźnich, i to każdego dnia.  „Jaką bowiem miarą mierzycie, taką i wam odmierzą”. Łatwiej nam oczekiwać czegoś od innych, trudniej jest ofiarować coś od siebie. Miara Jezusa jest dla dzisiejszego świata, dla jego logiki niewygodna.

 

Jezu, proszę Cię o Twoje spojrzenie na drugiego człowieka, o wrażliwość, abym nie osądzał, tylko pomagał.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 6, 36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...