Aktualności

2022-03-31 16:11

Ewangelia na dziś – 1 kwiecień 2022 rok

EWANGELIA (J 7, 1-2.10.25-30) – Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa

(…) Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem?

————–

Od wieków religia była domeną państwa. To rządzący decydowali, kto jest bogiem, kogo wyznawać, komu składać dary i ofiary. To głęboki problem dotyczący także nas. Jesteśmy wszyscy na skraju cywilizacji, która nie będzie już raczej chrześcijańska. Czy rzeczywiście będziemy pytać – jak mieszkańcy Jerozolimy – o wolę przywódców, czy może dostrzeżemy w Jezusie prawdziwego Chrystusa, Mesjasza, Tego, który godzien jest wszelkiej czci…

 

Jezu, nawet jeżeli nikt wokół mnie nie nazywałby Cię Mesjaszem, ja chcę nieustannie wyznawać w Tobie mojego Boga, Pana i Króla.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 7, 1-2.10.25-30)

Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest”.
A Jezus ucząc w świątyni zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”.
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...