Aktualności

2022-11-30 16:11

Ewangelia na dziś – 1 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 7, 21. 24-2) – Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

(…) Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom.

————–

Jezus mówi dziś do nas, abyśmy budowali naszą wiarę na mocnym fundamencie, aby nasz dom – życie w Bogu – nie było szopą, która się zawala przy nawet lekkim powiewie wiatru, a więc byle trudności, kłopotach. Dom zbudowany na Chrystusie, a więc bardzo częsta Ofiara Mszy świętej, Komunia św., Spowiedź św., itd. To są „materiały”, z których powinien składać się każdy fundament, aby gdy przyjdzie prawdziwa nawałnica mógł przetrwać. 

 

Jezu, mój Król, w tym czasie Adwentu pomóż mi bardziej świadomie odkrywać, że jedynym fundamentem jesteś Ty, Słowo Wcielone. Niech Duch Święty pobudza mnie, abym miłował tylko to, co święte.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7, 21. 24-2)

Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...