Aktualności

2024-05-31 16:30

Ewangelia na dziś – 1 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mk 11, 27-33) – Skąd pochodzi władza Jezusa

(…) Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?

————–

Wyżsi kapłani i nauczyciele Pisma nie zgadzają się z tym, co czyni Jezus, stąd próbują podważyć Jego autorytet, pytając Go, jakim prawem naucza czy uzdrawia. Scena ta skłania również nas do zastanowienia się, w jaki sposób my przyjmujemy Jezusa. Czy wierzymy, że Jezus jest Królem, który pragnie naszego szczęścia i dobra, że Jego miłość jest niezmienna? Nie lękajmy się otworzyć naszych serc na Jego władzę prawdy i miłości. Zaufajmy Mu.

 

Jezu, mój Królu, pragnę przyjąć Cię sercem i poddać swoje życie Twojej władzy pełnej miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 11, 27-33)

Skąd pochodzi władza Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi, i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?».
Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?”. Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».
Jezus im rzekł: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...