Aktualności

2024-06-10 16:30

Eucharystycznego Serca Jezusa – ŚWIĘTO – 11 czerwiec

Święto ruchome – wtorek w oktawie Najświętszego Serca Pana Jezusa

EWANGELIA (J 19, 31-37) – czytania

PAN JEZUS:

Jestem w Chlebie konsekrowanym i jestem obecny pod postacią Mojej świętej Krwi. Jest i pozostaje Moją Krwią, mimo że spożywają ją osoby tego niegodne. Jestem obecny w Najświętszym Chlebie aż do czasu, kiedy ulega on rozpuszczeniu. Ach, gdybym wchodził i wychodził dowolnie ze świętych postaci, czy byłbym Bogiem wiernym? Zastanówcie się? Czy pozostawałbym w Tabernakulum mimo Mojej samotności? Czasem latami samotności?

Czy sądzicie, że nie byłoby Mi wygodniej wychodzić i wchodzić do konsekrowanej Hostii tylko wtedy, kiedy przyjdzie do Mnie pobożna dusza, aby Mnie adorować? Nie byłoby wówczas Boga na Ziemi. Na tym polega Moja ofiara, że oddałem się wam i pozostaję z wami mimo waszej niewdzięczności.

Akty samowoli podczas rozdawania Mojego Najświętszego Ciała ranią Mnie i obrażają, doświadczam aktów profanacji, ale jest to cena, jaką zapłaciłem i nadal płacę za Moją miłość. Jakim byłbym Bogiem, gdybym oddawał się tylko tym, którzy Mnie kochają? Nie, Ja oddaję się każdemu. Przychodzę do dobrych i do złych, słabych i grzesznych, chcę leczyć dusze.

Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

CZERWIEC miesiącem czci Najświętszego Sercu Jezusa

czytaj więcej...