Aktualności

2013-12-29 16:11

Dzisiaj w Betlejem…

 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi…

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce,
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, Przecież On wkrótce,
Ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi…

I trzej Królowie, i trzej Królowie,
Od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu,
Kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi…

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my,
Przywitać Jezusa,
Króla nad królami, Króla nad królami,
Uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi…

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dzisz nasz wieczny Panie
któryś złożoiny, któryś złozony na, na zielonym sianie,
Chrystus się rodzi…

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony
sławimy Ciebie, sławimy Ciebie, Jezu niezmierzony,
Chrystus się rodzi…

Strona główna: Kolędy i pastorałki

czytaj więcej...