Aktualności

2023-10-15 16:30

Dziewictwa Najświętszej Panny Maryi – 16 październik

Wspomnieć w III niedzielę października

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

Pytanie o dziewictwo niewiasty jest tematem delikatnym w swej intymności, wręcz onieśmielającym. Z medycznego i biologicznego punktu widzenia nie można być jednocześnie dziewicą i matką. A jednak od tego prawa Bóg uczynił wyjątek.

Jedyną Niewiastą, która jest zarazem Matką i Dziewicą, była Najświętsza Maryja Panna. Sceptycy, a nawet niektórzy chrześcijanie pytają: dlaczego Kościół katolicki uznaje dziewictwo Maryi? Skąd o tym wie? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna – z Pisma Świętego jako objawionego Słowa Bożego, które Magisterium Kościoła właściwie interpretuje.

Zapowiedź i wypełnienie

W Księdze Izajasza czytamy: „Oto Panna brzemienna rodzi syna i nadaje mu imię Emmanuel”(Iz 7,14). W oryginale hebrajskim użyto słowa hinne ha-alma, co oznacza dziewczynę niezamężną, dziewicę. Na ten właśnie werset powołuje się Mateusz (1,23 -24): „… Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżył się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadała imię Jezus”.

Ewangelia nie pozostawia wątpliwości, że Józef, prawowity małżonek Maryi, był tylko przybranym ojcem Jezusa. W scenie zwiastowania Łukasz opisuje objawienie anioła Gabriela: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,31). Słowa te musiały szokować młodą Izraelitkę, bo zrozumiała, że dostąpiła nadzwyczajnej łaski – zostanie matką Mesjasza. Ale była dziewicą, więc zapytała: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża ?”(Mt 1,34). Odpowiedź posłańca niebiańskiego była jednoznaczna, a zarazem zdumiewająca i trzeba było wielkiej wiary, aby uwierzyć w jego słowa: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni cię” (Łk 1,35). Anioł uświadamia Maryi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, powołując się na przykład Elżbiety, uchodzącej za bezpłodną, która – mimo starego wieku – jest w szóstym miesiącu ciąży.

Sens właściwego rozumienia dziewictwa Maryi jest jednoznaczny: poczęła Jezusa bez udziału mężczyzny. Jedynym Ojcem Jezusa jest pierwsza Osoba Trójcy Świętej – Bóg Ojciec. To do Niego, z racji swej ludzkiej natury, Chrystus modlił się, używając aramejskiego słowa ABBA. Szokowało to Izraelitów, że Jezus z Nazaretu nazywa Boga swoim Ojcem, a siebie – Synem Bożym (barelabin), lub Synem człowieczym (bar enasz). Co więcej: Jezus nauczał, że z Ojcem stanowi jedność.

Zawsze Dziewica Boża Rodzicielka

Dogmatu wiary o dziewiczym poczęciu Jezusa nie należy mylić z dogmatem o Niepokalanym Poczęciu Maryi, który oznacza, że Matka Boża była wolna od zmazy grzechu pierworodnego i w ogóle od jakiegokolwiek grzechu”. Taki jest sens orzeczenia dogmatycznego sformułowanego w 1854 r. przez Piusa IX w bulli „Ineffabilis Deus”.

Wiara w naukę o dziewictwie Maryi zawarta jest w trzech zasadniczych dokumentach Kościoła: Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim: „I wcielił się z Ducha Świętego z Maryi Dziewicy”; liście dogmatycznym św. Leona I Wielkiego do patriarchy Flawiana: „Poczęty jest bowiem z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi, która tak z zachowaniem dziewictwa zrodziła, jak z zachowaniem tegoż poczęła” (to orzeczenie jest najważniejsze z racji swego dogmatycznego zdefiniowania); a także – orzeczeniu Synodu Laterańskiego z 649 r.: „Jeśli ktoś nie wyznaje nauki świętych ojców (…), że właściwie i prawdziwie święta, niepokalana i zawsze dziewica Boża Rodzicielka (…) poczęła szczególnie i prawdziwie bez nasienia, a z Ducha Świętego, Boże Słowo, które przed wiekami narodziło się z Ojca, a następnie w sposób nienaruszony je zrodziła, pozostając w dalszym ciągu nienaruszoną dziewicą – niech będzie potępiony”.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...