Aktualności

2020-07-09 16:07

Dzieci rodzące się ze związków bez Sakramentu Małżeństwa, jak i te poczęte przed ślubem, nie mają Bożego błogosławieństwa – Bóg Ojciec

 

ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE SĄ PROSTĄ DROGĄ DO PIEKŁA – MATKA BOŻA 

Związki niesakramentalne ściągają przekleństwo na całą rodzinę. W tych domach, gdzie nie przestrzega się 10 przykazań Bożych tam nie ma Boga, tam bogiem jest szatan, ojciec kłamstwa. Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego /poza Sakramentem Małżeństwa/, są wiecznie nieszczęśliwe. Nie potrafią znaleźć pokoju, obciążone jarzmem upadku własnych rodziców same upadają w podobny sposób, bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale także duchowość i przynależące duszom duchowe powiązania ze światem Nieba lub Piekła.

Od pierwszej chwili powstania duszy jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań /trwanie w związkach niesakramentalnych/ odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia. Nie są to amorki o słodkich buziach.

Małżeństwo, które Ja pobłogosławię /Sakrament Małżeństwa/, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne /będą miały Moje błogosławieństwo/. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza /związki niesakramentalne/.

Wielu z was żyje w sposób grzeszny, wierząc, że Bóg uczyni wyjątek dla waszej słabości i nie policzy wam grzechów, którymi Go ranicie. Jednak grzechy zawsze pozostają grzechami. Związki, w których żyjecie, ubliżają Bogu. Wymawiacie święte Imiona, a dusze wasze pełne są ohydy grzechu. Bóg nie przychodzi do domów, w których znieważa się Jego Prawo.

Rodziny polskie coraz bardziej przypominają rodziny innych krajów, w których Bóg utracił swoja pozycję Ojca i Pocieszyciela. Chciałabym uzdrowić polskie rodziny. Rodziny żyjące w grzechu śmiertelnym nie mogą znaleźć pojednania. MODLITWA połączona z grzechem staje się prostą drogą do PIEKŁA. Chcę, abyście Mnie dobrze zrozumieli. Modlitwa zanurzona w grzechu, w której brak jest szczerego żalu i pragnienia zerwania z wszelkim grzechem, nie prowadzi do wyzwolenia z grzechu, ale jest składaniem pokłonu temu, który włada nad duszami pełnymi żądz i namiętności – SZATANOWI. Modlicie się za wasze dzieci, za wasze rodziny, prosicie o dobrobyt i zdrowie, ale nie zrywacie z nieczystością waszych związków. TAKIE MODLITWY NIE MOGĄ BYĆ WYSŁUCHANE. Błogosławieństwo Boże nie wejdzie do domu, w którym panuje grzech. – mówi Matka Boża w Orędziach o małżeństwie

POST O CHLEBIE I WODZIE CONAJMNIEJ RAZ W TYGODNIU ORAZ CODZIENNA MSZA ŚW. USÓWA SKUTKI POCZĘCIA W GRZECHU BEZ SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA – BÓG OJCIEC

czytaj więcej...