Aktualności

2017-06-21 11:59

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. ZAKOŃCZENIE

PAN JEZUS: Podyktowałem ci te rozważania, aby pobudzić twoją duszę do rozmyślania o czasie, w którym przyszło ci żyć, i wadze tego czasu. Chcę być ogłoszony Królem we wszystkich narodach. Chcę, aby Polska wybrała Mnie jako pierwsza, aby uznała Moje prawo nad sobą i uznała się za Moją własność. Chcę, aby naród modlił się o tę łaskę, aby jednoczył się ponad swoimi nieistotnymi podziałami dla większego dobra wszystkich ludzi, dla łaski Intronizacji, poprzez którą chcę przemienić oblicze świata. Zapisz, że świat oddala się ode Mnie, ale to bez znaczenia, jeśli przyjmie Moją Wolę, nie odtrącę go. Jestem gotów przebaczyć i zapomnieć wasze grzechy, ale musicie zdobyć się na odwagę przyjęcia Mojej Woli i uznania Mojego panowania przez Intronizację narodową. Wtedy oddacie Mi swoją wolność, a wyrwiecie ją z rąk ludzkich wrogich Mojej łasce. Sam Bóg stanie się wówczas waszym obrońcą i rozstawi swoje wojsko wokół waszych granic. Nie lękajcie się. Przynoszę wam wyzwolenie. Nie lękajcie się Mnie. Nie lękajcie się Mojej miłości. 

Modlitwy w intencjach Papieża dla uzyskania odpustu:

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…  Wierzę w Boga…

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA