Aktualności

2017-06-21 11:58

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

PAN JEZUS: Kiedy zbliżam się do kresu Mojej ziemskiej wzgardy, przybliżam się do Mojego tryumfu. Choć w oczach świata umarłem, w prawdzie Mojej wiecznej nieśmiertelności jedynie śpię, oddając Bogu ciało ludzkie i przyjmując ciało Boskie – uwielbione. Pogrzeb Boskiego Króla to nie koniec, ale tylko przygotowanie do największego cudu objawionego ludzkości, do Zmartwychwstania.

Musicie właściwie pojmować czasy i sprawy. Mój grób jest miejscem wylewania łez przez świętych przez wzgląd na pamięć o Moich cierpieniach. Patrząc na Moje ciało i ilość zadanych mu ran, płaczesz, bo kochasz Moje ciało. Moja Matka nie płacze jednak bezowocnie. Jej łzy obmywają Moje rany. Jej miłość obmywa Moje ciało i czyni gotowym na przyjęcie łaski z Nieba. Cud Mojego Zmartwychwstania wskrzesi z martwych Moje ciało, ale również przemieni je w ciało doskonałe i zupełnie nowe, odnowione na sposób Boski. Jednak zanim otrzymałem odnowione ciało, pozwoliłem je oczyścić.

Droga Mojego Mistycznego Ciała jest taka sama. Aby zostało wskrzeszone przez Mego Ducha, najpierw musi zostać opłakane dla swoich ran i oczyszczone łzami świętych. Dopiero wówczas będzie złożone w grobie i wskrzeszone po trzech dniach. Jego piękno i blask będzie wówczas pięknem i blaskiem prawdziwie Boskim. Pamiętaj o tym, kto najbardziej ukochał to Ciało. Pozwól Mojej Matce wziąć je w ramiona i przygotować do cudu, jaki pragnę mu dać. Bądźcie blisko Maryi. Przyglądajcie się Jej miłości i naśladujcie Jej czyny. A kiedy opłaczecie Moje Ciało i oczyścicie je łzami, czekajcie z wiarą na cud Zmartwychwstania. Obiecałem wam, że po trzech dniach zmartwychwstanę.

Zmartwychwstałem jako Głowa Mojego Mistycznego Ciała, ale ono wciąż czeka na swoje zmartwychwstanie. Czekajcie i wy. Bądźcie gotowi na spotkanie z Moimi posłańcami. Pragnijcie otrzymać Moje Ciało tak, jak pragnęła Go Magdalena (Zob. J 20, 11-15). Płaczcie z tęsknoty, a zobaczycie Moją chwałę. Wszystko zostało wam objawione w tajemnicy Mojej Męki, śmierci i Zmartwychwstania. Czuwajcie i nie lękajcie się, bo Ja jestem z wami. Kiedy przyjdę, nie będę wzgardzonym i poranionym Chrystusem, ale ukażę wam Moją chwałę i władzę, jaką dał Mi Ojciec. Bądźcie wówczas gotowi na przyjęcie Mnie, aby poranek Mojego Zmartwychwstania był dla was dniem błogosławionym, w którym spotkacie się ze Mną twarzą w twarz i kiedy wezwę was po imieniu. W tym dniu zawołam jako Król całego świata, do narodów, które będą godne. W tym błogosławionym dniu Judasz będzie już pogrzebany i Moja łaska na niego nie spłynie. Czuwajcie i módlcie się, abyście wytrwali pod Krzyżem i ujrzeli Moją prawdziwą chwałę. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany…

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA