Aktualności

2017-06-21 11:50

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBIJANY DO KRZYŻA

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

PAN JEZUS: Najgorszy moment. Przybijanie do krzyża. Ból, strach i świadomość, że nie ma już odwrotu. To twoje spojrzenie na tę stację, nie Moje. Ja byłem szczęśliwy, mimo że cierpiałem. Oddając się w ręce Moich wrogów, uwolniłem świat od przekleństwa. Oddałem ludzkości Moje ciało, poświęciłem je dla Moich braci i sióstr, którzy będą wzywali Mojego Imienia. Ciało, będąc pośrednią przyczyną grzechu, zostaje złożone w zadośćuczyniającej ofierze. Moje ciało daje życie ludzkości. To najwyższe przeznaczenie ciała. Mogę powiedzieć Mojemu Ojcu, że dobrze wykorzystałem dar otrzymany od Niego, Moje ludzkie ciało, narodzone z Dziewicy i pielęgnowane w Jej świętych dłoniach. Dziś składam je w ofierze.

Jest to ofiara składana, z najpiękniejszego z synów ludzkich, najczystszego i nieskalanego. Zgodnie z tradycją żydowską jestem przebłagalnym Barankiem, który składany jest na ołtarzu przez całą rzeszę kapłańską Jerozolimy. Oddaję się w ręce rzeźników, abym był na wskroś prawdziwą ofiarą. Aniołowie nie odejmują Mi bólu. Nie udaję jęków. Cierpię najprawdziwiej, bo jeśli Moje cierpienie i śmierć nie byłyby prawdziwe, Moje Zmartwychwstanie również. Dlatego nie przyjmuję żadnych znieczuleń i ulg. Chcę cierpieć aż do śmierci.

Każde Moje cierpienie jest modlitwą słaną Ojcu za was. Pewnego dnia będę oglądał owoce Moich cierpień. Pewnego dnia cierpienie zamieni się w radość zdobytych przez cierpienie dusz. Niczego nie odmówię żadnej duszy. Ani Mojego ciała na umęczenie, ani Mojej duszy na wzgardę, ani Mojego życia na ukrzyżowanie i śmierć. Chcę tego, czego chce Mój Ojciec. Oddałem wszystko. Liczę, że dziś przyjmiesz tę ofiarę, którą dla ciebie złożyłem. Choć jestem prawdziwym Królem, pozostaje pokorny i cichy. Spójrz na Moją władzę wobec dusz, jak jej użyłem, poświęcając sam siebie za wszystkie dusze. Nie obawiaj się więc Mojej władzy dziś, bo zawsze pozostaję niezmienny. Jestem miłością i żądzę z miłością. Czy w koronie chwały, czy wzgardy, pozostaje tym samym Chrystusem, Synem Bożym, który przede wszystkim kocha i pragnie być kochanym. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany…

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA