Aktualności

2017-06-21 11:29

Droga Krzyżowa Jezusa Chrystusa Króla Polski. STACJA I

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

PAN JEZUS: Patrz na Moje cierpienia i naucz się pokory. Pokora pokonuje pychę, a pycha to szatan. Aby zdobyć to, co najwyższe, musisz przyjąć to, co najniższe. W ten sposób udowodnisz Mi, że zasługujesz na to, co najwyższe i masz dość pokory, aby to przyjąć. Im większa nagroda, tym większej pokory potrzebujesz, aby ją przyjąć. Ja, jako Król wszystkiego, cokolwiek istniało, istnieje i istnieć będzie, zapragnąłem was nauczyć pokory, stając się w oczach świata śmieciem, szaleńcem o niebezpiecznych fantazjach. Mój Majestat pokryła kpina. Moja wielka cierpliwość powinna dać wam lekcję pokory, jakiej nie znacie.

Odpowiadałem na pytania Piłata, aby wypełniły się pisma i aby dać wam światło o Moim posłaniu i waszej przyszłej drodze. Zostałem wyśmiany i ukrzyżowany za to, że ośmieliłem się nosić miano Króla i jako Król wjechać do Jerozolimy. Odebrałem cześć i chwałę ziemską, aby ofiarować ją za cześć i chwałę Boską. Królestwo Moje bowiem nie wywodzi się z tego świata ani do niego nie należy. Pochodzi z wysoka i tam zdąża. Gdybym zachował Moją koronę na Ziemi, nie wskazałbym wam drogi do Nieba ani was do niego nie przywiódł. Bramy Nieba otworzyła Moja Krew, Krew Króla i najwyższego Kapłana. Moja Krew wytrysnęła więc na chwałę Bożą, aby oddać cześć Mojemu Ojcu w Niebie. Gdybym nie wyrzekł się Mojej chwały na Ziemi, nie zaprowadziłbym was do Nieba i nie objawił Mojego Królestwa.

Bez krzyża nie ma chwały Syna Bożego. Pragnąłem więc z całego Serca ukryć Moją godność pod szatą cierpienia i upokorzenia, aby dostrzec ją mogli tylko ci, którzy będą szukać Boga Prawdy, a nie bożka świetności, pomyślności i dobrobytu. Mówię wam jednak wyraźnie, kiedy świat Mnie pyta o Moje pochodzenie i o Moją władzę: Tak, jestem Królem, który króluje nad wami wszystkimi. Jestem Prawdą, którą objawiam, dając wam świadectwo własnej Krwi na to, że pochodzę od Prawdy i sam nią jestem. Nie ma innej Prawdy i nigdy nie będzie innej Prawdy ani innego Króla, który przyniesie ludzkości Prawdę. Jestem jedynym Królem, który zbawia. Jedynym Królem, który mając moc wymierzyć śmierć tym, którzy Go obrażają, podnosi berło swojego miłosierdzia**, oszczędzając wasze życie i ratując was od wiecznej zagłady. Po za Mną nie ma Prawdy, bo tylko Ja świadczę o Prawdzie i oddaję swoje życie na dowód dla świata. Oddaję Moje życie wam, Moim poddanym, abyście mieli je na wieki we Mnie i ze Mną. Amen. 

Któryś za nas cierpiał rany…

** Pan Jezus w tym zdaniu nawiązuje do Księgi Estery, kiedy król perski Aswerus podnosi swe berło, ułaskawiając królową Esterę, która wchodzi przed oblicze króla bez wezwania, za co należy się jej kara śmierci.

DROGA KRZYŻOWA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA

czytaj więcej...