Aktualności

2016-04-26 00:20

Wspominamy 26 kwiecień 2014 r. – … droga do kanonizacji – Jan Paweł II o młodzieży

„… to wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie, które na horyzoncie dziejów człowieka jawi nam się czasem jako obietnica wspaniałej, nowej epoki, ale czasem budzi też obawy i lęki.

Mówię to do was ja, człowiek, który ma za sobą tak wiele doświadczeń dramatycznych, bolesnych i niszczycielskich, ale zarazem tyleż samo doświadczeń radosnych, dających nadzieję i optymizm. Od waszej dojrzałości zależy jutro!„.

.

„Rodzice i starsi czują nieraz, że stracili z wami kontakt. Budzi to ich niepokój. Martwią się o was (…). Z naszej winy wielu … rodziców czuje się osamotnionymi. Bywacie bardzo krytyczni wobec świata dorosłych (…), a czasem to oni was krytykują (…). Pamiętajcie jednak zawsze, że zawdzięczacie swoim rodzicom życie i wychowanie. Pamiętajcie o długu, jaki macie im do spłacenia, i o czwartym przykazaniu, które bardzo zwięźle wyraża nakazy sprawiedliwości wobec nich (…). W większości przypadków to oni nie szczędząc ofiar, zadbali o wasze wykształcenie. To oniwprowadzili was w dziedzictwo kulturowe ispołeczne waszej wspólnoty, kraju, ziemi rodzinnej. (…) to rodzice byli waszymi pierwszymi nauczycielami wiary. Rodzice mają zatem prawo oczekiwać od swoich synów i córek dojrzałych owoców swoich trudów, podobnie jak wy, dzieci i młodzież, macie prawo oczekiwać od rodziców miłości i opieki”.

 

 „Wzywam was, byście rozmawiali ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie w wyniosłym odosobnieniu! Rozmowa! Miłość! Wywierajcie zdrowy wpływ na społeczeństwo, pomagając mu obalać bariery, które wyrosły między pokoleniami”.

 

 „Jakże wielu młodych sądzi, że są wolni, bo uwolnili się od wszelkiej kontroli i (…) odpowiedzialności? Jak wielu z nich uważa, że skoro pewne wzory postępowania są społecznie akceptowane, to są także moralnie dozwolone? Źle wykorzystują cudowny dar płciowości; nadużywają alkoholu, sięgają po narkotyki, uważając takie postępowanie za właściwe, ponieważ część społeczeństwa je toleruje. Pod naciskiem rówieśników i … przemożnym wpływem mód i tendencji nagłaśnianych przez środki przekazu łamią obiektywne normy moralne. Miliony młodych ludzi na całym świecie pada ofiarą ukrytych, ale realnych form zniewolenia”.

 

„Drodzy bracia i siostry (…). Zachęcam was, byście otworzyli Ewangelię i odkryli, że Jezus Chrystus chce być waszym przyjacielem (…). Chce wam towarzyszyć w waszej trudnej drodze, na każdym etapie waszego życia (…). Chce być waszą ścieżką pośród lęków, wątpliwości, nadziei i marzeń o szczęściu. To On jest prawdą, nadającą sens waszym wysiłkom i … zmaganiom. Chce dać wam życie (…)”.

***   ***   ***

To wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie.

czytaj więcej...