Aktualności

2015-12-22 16:19

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

1990 – MATKA DRUGIEGO ADWENTU

Rubbio (Vicenza), 1.01.1990, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

417 Matka drugiego Adwentu

a Najmilsi synowie, rozpoczynacie ten nowy rok w niepokalanym świetle Mojego Boskiego macierzyństwa. Z woli Mojego Syna Jezusa jestem również waszą Matką.

b Jako Mama chcę was wziąć za rękę i towarzyszyć wam w czasie tego dziesięciolecia, które właśnie dziś rozpoczynacie. To jest bardzo ważne dziesięciolecie; to okres czasu szczególnie naznaczony silną obecnością Pana wśród was. W tym ostatnim dziesięcioleciu waszego wieku spełnią się wydarzenia, które wam przepowiedziałam. Jest więc konieczne, byście się wszyscy pozwolili formować Moim matczynym działaniem.

– Formuję wasze serca, aby was doprowadzić do nawrócenia i aby was otworzyć na nową zdolność miłości. Leczę was z choroby egoizmu i bezowocności.

– Formuję wasze dusze, pomagając wam pielęgnować w nich wielki dar łaski Bożej, czystości, miłości. Sprawiam, że rozkwitają w was – jak w niebiańskim ogrodzie – kwiaty wszelkich cnót, powodując wzrost waszej świętości. Oddalam od waszych dusz cień zła, lód grzechu, pustkę nieczystości.

– Formuję wasze ciała i sprawiam, że rozbłyska w nich światło Ducha, który mieszka w was jak w żywej świątyni. Prowadzę was drogą czystości, piękna, harmonii, radości, pokoju, wspólnoty z całym Rajem.

f W tych latach przygotowuję was Moim matczynym działaniem na przyjęcie przychodzącego Pana. Oto dlaczego proszę was o poświęcanie się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Czynię to, by w was wszystkich ukształtować wewnętrzną uległość. Potrzebuję jej, aby móc działać w każdym z was i doprowadzić do głębokiej przemiany, która pozwoli wam godnie przyjąć Pana.

Jestem Matką drugiego Adwentu.

h Przygotowuję was na Jego nowe przyjście. Otwieram drogę Jezusowi, który powraca do was w chwale. Wyrównajcie pagórki wzniesione przez pychę, nienawiść, przemoc. Zasypcie doliny wyżłobione nałogami, namiętnościami, nieczystością. Usuńcie ziemię wyjałowioną przez grzech i odrzucenie Boga.

i Jako łagodna i miłosierna Matka zapraszam dziś was, Moje dzieci, oraz całą ludzkość, do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Na początku tego ostatniego dziesięciolecia waszego wieku Pan powierzył Mi zadanie przygotowania Jego przyjścia do was. Dlatego też proszę was wszystkich o powrót do Pana drogą nawrócenia serca i życia. Jest jeszcze czas sprzyjający temu, przydzielony wam przez Pana.

j Zapraszam was wszystkich do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Powierzajcie Mi siebie jak małe dzieci, bym was mogła prowadzić drogą świętości, w radosnym praktykowaniu wszelkich cnót: wiary, nadziei, miłości, roztropności, męstwa, sprawiedliwości, umiarkowania, milczenia, pokory, czystości, miłosierdzia.

k Wychowuję was do modlitwy, którą zawsze macie zanosić ze Mną. We wszystkich częściach świata zwiększajcie liczbę Wieczerników modlitwy, o które was prosiłam. Będą one – jak pochodnie zapalone w nocy – najpewniejszymi punktami orientacyjnymi, schronieniem koniecznym i upragnionym. Szczególnie proszę o to, aby szerzyły się coraz bardziej Wieczerniki rodzinne. Staną się one dla was pewnym schronieniem w czasie wielkiej, czekającej was próby.

Jestem Matką drugiego Adwentu. Pozwólcie Mi się więc kształtować i przygotowywać przez te lata, abyście byli gotowi przyjąć Jezusa przychodzącego w chwale dla ustanowienia wśród was królestwa miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju.

.

Jauru (Brazylia), 2.02.1990, Święto Ofiarowania Pańskiego

418 Tylko w sercach dzieci

a Popatrz na te wszystkie Moje dzieci. Są proste, małe i tak doświadczane cierpieniem i ubóstwem. Zauważ jednak, jak wspaniałomyślnie odpowiedziały na Moją prośbę o poświęcenie się i o modlitwę.

b – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi dzieci, które Mnie kochają i otaczają dziecięcą czułością, gromadzą się w modlitewnych Wieczernikach ze Mną. Razem odnawiają swój akt poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Wspaniałomyślna odpowiedź ze strony dzieci daje tyle radości Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowi wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą przed Eucharystycznym Sercem Jezusa. Proszę, niech się mnożą we wszystkich częściach świata dziecięce Wieczerniki. Wzywam dzieci do krucjaty modlitwy i poświęcenia się dla zbawienia świata.

c – Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi młodzież, która w wielkiej liczbie powzięła w swoim życiu zobowiązanie poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Pragnie ona żyć tym poświęceniem, usiłując unikać grzechu, trwać w łasce uświęcającej, praktykować cnoty chrześcijańskie – szczególnie czystość. Młodzi gromadzą się w Wieczernikach, aby modlić się ze Mną i rozmyślać nad Moim słowem, które prowadzi ich łagodnie do życia Ewangelią Jezusa. Liczba młodych idących drogą wyznaczoną przez waszą Niebieską Mamę będzie się coraz bardziej powiększać.

d – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi rodziny, które poświęciły się Memu Sercu. Gromadzą się one w Wieczernikach rodzinnych, których pragnę i o które tak wiele razy was prosiłam. Poświęcające Mi się rodziny chronią się przed poważną chorobą rozbicia i rozwodu; są zachowywane od straszliwej zarazy raka aborcji i uciekania się do środków zapobiegających zrodzeniu się życia. Dlatego widzisz tu tyle dzieci, przyjmowanych jako najpiękniejszy i najcenniejszy dar udzielony przez Pana rodzinom, które są jeszcze wierne.

e – Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi parafia, wszyscy, którzy ją tworzą: Pasterz i powierzona mu owczarnia. Wspólnota parafialna powierzyła się Mojemu Niepokalanemu Sercu i każdego dnia gromadzi się w Wieczerniku modlitwy ze Mną, na odmawianiu Różańca Świętego, i upada na twarz w adoracji przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu. Jezus może dzięki temu wyzwolić w duszach Swą wielką moc miłości i pozwolić już teraz zatryumfować – w tym biednym i oddalonym miejscu – Swej miłosiernej Miłości, poprzez przyjście do was Jego Eucharystycznego Królestwa.

f Dziś – kiedy czcicie Mnie niosącą w ramionach Dzieciątko Jezus do Świątyni Jerozolimskiej – ogłaszam wam, że tu Mój tryumf już się rozpoczął. Jedynie w sercach małych przygotowuję każdego dnia największy tryumf Mojego Niepokalanego Serca.

.

Brasilia (Brazylia), 8.02.1990, Rekolekcje w formie Wieczernika dla Kapłanów odpowiedzialnych za K. R. M. w Brazylii

419 Matka i Królowa Brazylii

a Jak bardzo jestem zadowolona, synowie najmilsi, z waszego Wieczernika modlitwy i braterstwa, który zorganizowaliście z waszą Niebieską Mamą.

b – Gromadzicie się na modlitwie. Odmawiacie wspólnie Liturgię Godzin i Różaniec Święty. Wieczorem gromadzicie się wokół Jezusa Eucharystycznego – uroczyście wystawionego na ołtarzu, w czasie godziny adoracji i wynagrodzenia. Podczas sprawowania Mszy Świętej zawsze odnawiacie wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

c – Gromadzicie się w braterstwie. Jak było w Wieczerniku Jerozolimskim, tak i w waszym Wieczerniku pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości. Znacie się, rozumiecie, dzielicie się trudnościami i problemami. Jak bracia pomagacie sobie wzrastać w praktykowaniu coraz doskonalszej miłości. Żyjecie w ten sposób nowym przykazaniem, które dał wam Jezus: nakazem obdarowywania się taką wzajemną miłością, jaką On was umiłował. Za pośrednictwem was, którzy Mi odpowiedzieliście, plan Mojego Niepokalanego Serca właśnie się realizuje w waszej ojczyźnie oraz w żyjącym tu w Brazylii Kościele.

Jestem Matką i Królową Brazylii. Powtarzam to, co wam powiedziałam w Moim wcześniejszym orędziu: Kościołowi zagraża tu poważne niebezpieczeństwo. Może stać się ofiarą odstępstwa i utraty prawdziwej wiary. Narażony jest na niebezpieczeństwo kontestacji, rozbicia. Niektórzy Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni świeccy krytykują – często i publicznie – Papieża i jego nauczanie. Jeśli chcecie pozostać w prawdziwej wierze i w wierności Chrystusowi oraz Jego Ewangelii, powróćcie wszyscy na drogę uległości, posłuszeństwa i pełnej jedności z Papieżem.

e Wasza ojczyzna coraz bardziej jest zagrożona materializmem i hedonizmem. Coraz głębszy staje się również podział między tymi, którzy posiadają wiele dóbr materialnych, a osobami pozbawionymi nawet tego, co konieczne do przeżycia. Waszej ojczyźnie grozi plaga rozwodów, aborcji, uciekanie się do wszelkich środków zapobiegania życiu; grozi niemoralność i nieczystość, szerzona przez środki społecznego przekazu, zwłaszcza przez telewizję. Działałam jednak, jak wam obiecałam. Każdego dnia działam nadal, aby wprowadzić waszą ojczyznę i wasz Kościół na drogę jedności, ocalenia i pokoju.

Jestem Mamą i Królową Brazylii. Ukazuję wam dziś Moją macierzyńską radość, ponieważ posłuchaliście zaproszenia, z którym się do was zwróciłam: zaproszenia do rozszerzania wszędzie rodzinnych Wieczerników – wielkiej sieci zbawienia. Odpowiedzieliście na Moją prośbę, a Ja dotrzymałam Mojej obietnicy.

g Obecnie wchodzicie w ostatnie dziesięciolecie tego wieku. Rozegrają się w nim decydujące wydarzenia, które doprowadzą do tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Dlatego proszę was o jeszcze większe szerzenie Wieczerników kapłańskich, Wieczerników dla wiernych świeckich, a przede wszystkim Wieczerników rodzinnych. Proszę mocno o zakładanie Wieczerników dziecięcych – jako krucjaty niewinnej modlitwy, która postawi wielką tamę rozszerzaniu się zła i grzechu. Pozwoli ona Bogu i waszej Niebieskiej Mamie doprowadzić do zwycięstwa dobra i miłości. Powróćcie do waszych domów w pokoju i stańcie się apostołami Mego Ruchu w całej Brazylii.

h Towarzyszę wam Moją matczyną miłością. Zapewniam was, że jestem zawsze blisko każdego z was, i błogosławię was.

.

Sao Paulo (Brazylia), 13.03.1990

420 Kiedy Syn Człowieczy powróci

a Czytacie w Ewangelii: «Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

b Chcę was dziś zaprosić do rozmyślania nad tymi słowami, wypowiedzianymi przez Mojego Syna Jezusa. Są to słowa pełne powagi. Skłaniają do zastanowienia się i mogą wam pomóc zrozumieć czasy, w których żyjecie. Możecie jednak postawić sobie pytanie: dlaczego Jezus to powiedział? Zrobił to, aby opisać wam okoliczności, które będą wskazywać na Jego bliski powrót w chwale; aby przygotować was na Swoje drugie przyjście.

Zaniknie wiara.

d Również w innym fragmencie Pisma Świętego – w Liście św. Pawła do Tesaloniczan – znajduje się jasna zapowiedź, że przed powrotem Chrystusa w chwale będzie miało miejsce wielkie odstępstwoUtrata wiary jest prawdziwym odstępstwem. Szerzenie się odstępstwa jest znakiem wskazującym, że obecnie bliskie jest już drugie przyjście Chrystusa.

e W Fatimie przepowiedziałam wam, że nadejdzie czas, kiedy ludzie utracą prawdziwą wiarę. Oto ten czas. Obecnie doszło do tej bolesnej sytuacji, która jest znakiem przepowiedzianym wam w Piśmie Świętym: prawdziwa wiara zanika właśnie u coraz większej liczby Moich dzieci.

f Oto przyczyny utraty wiary:

1. Rozszerzanie błędów. Są one upowszechniane i często nauczane przez profesorów teologii w seminariach i szkołach katolickich, przez co wydają się prawdziwe i uzasadnione.

2. Publiczny i otwarty bunt wobec autentycznego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła – zwłaszcza wobec Papieża, który otrzymał od Chrystusa zadanie zachowywania całego Kościoła w Prawdzie wiary katolickiej.

3. Zły przykład dawany przez Pasterzy, którzy pozwolili się całkowicie posiąść duchowi świata i – zamiast być głosicielami Chrystusa i Jego Ewangelii – stają się propagatorami ideologii politycznych i społecznych. Zapominają o nakazie otrzymanym od Jezusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».

g Tak więc w waszych czasach odstępstwo wielu Moich biednych dzieci rozszerza się coraz bardziej.

Kiedy Syn Człowieczy powróci…

i Jego powrót jest bliski, dlatego Moje matczyne działanie staje się coraz bardziej troskliwe i silne. Pragnę pomóc wszystkim Moim dzieciom pozostawać zawsze w prawdzie wiary. Oto dlaczego prosiłam was o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Oto dlaczego w tym czasie rozszerzyłam Mój Kapłański Ruch Maryjny. Uczyniłam to, aby uformować małą trzódkę, gromadzącą się na modlitwie w Wieczernikach, czuwającą i oczekującą. Tę trzódkę gromadzę i formuję, by zawsze trwała w prawdziwej wierze.

j Dzięki temu, kiedy Syn Człowieczy powróci, znajdzie jeszcze wiarę na ziemi w tych wszystkich, którzy Mi się poświęcą i pozwolą się zgromadzić w niebiańskim ogrodzie Mego Niepokalanego Serca.

.

Rubbio (Vicenza), 12.04.1990, Wielki Czwartek

421 Do końca ich umiłował

a Najmilsi synowie, przeżyjcie ze Mną ten dzień Wielkiego Czwartku – zgromadzeni w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. To jest dzień waszej Paschy. To jest dzień waszego kapłaństwa.

b Wspominacie go dziś, zgromadzeni wokół waszych Biskupów na Eucharystii, w czasie której odnawiacie obietnice złożone w dniu święceń kapłańskich: obietnice wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi; obietnice dyspozycyjności i posłuszeństwa; obietnice waszej całkowitej i wyłącznej miłości, która zobowiązuje was do kochania Jezusa i dusz wam powierzonych. Wszystkie te przyrzeczenia dotyczą życia, wszystkie zobowiązują do miłości.

– «Jezus umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował». Tymi słowami Jan, umiłowany Apostoł, poprzedził w Ewangelii opis wydarzeń towarzyszących ustanowieniu Eucharystii, nowej ofiary i nowego kapłaństwa.

Jezus do końca ich umiłował.

Do końca ich umiłował, to znaczy aż do zakończenia Swojego życia, ponieważ Ostatnia Wieczerza była ostatnim posiłkiem w Jego ludzkim życiu, przeżytym wśród was: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał».

Do końca ich umiłował, to znaczy aż do szczytu wszelkiej możliwości kochania, ponieważ teraz Jezus ustawicznie uobecnia Ofiarę złożoną jeden jedyny raz na Kalwarii dla zbawienia wszystkich: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za tych, których kocha».

Do końca ich umiłował, to znaczy aż do najwyższego wymagania miłości, którym jest pragnienie przebywania z ukochaną osobą. Dlatego w Eucharystii Jezus zawsze pozostaje z wami. Jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i ze Swoim Bóstwem – tak jak w Raju – choć ukrywa się pod osłoną postaci eucharystycznych: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Do końca ich umiłował, to znaczy aż do zbliżenia się do waszej nędzy i waszego ubóstwa. W sakramencie Eucharystii Jezus jednoczy się z wami. Staje się Ciałem dla waszego ciała, Krwią dla waszej krwi, aby udzielić wam – ziemskim stworzeniom – drogocennego Daru Swego Boskiego Życia: «Ja jestem Chlebem Żywym, który zstąpił z Nieba. Kto spożywa ten chleb będzie żył, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

Do końca ich umiłował, to znaczy aż do końca czasów. Obecność Chrystusa jako Ofiary wśród was – we wszystkich Tabernakulach świata – daje wam poczucie bezpieczeństwa i rodzi ufność, radość i nadzieję na Jego powrót w chwale: «Głosimy śmierć Twoją, Panie, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia».

j To właśnie dziś jest dzień nowej ofiary i nowego kapłaństwa. Dziś jest wielki dzień miłości. Boskie Serce Jezusa otwiera się, aby wam dać nowe przykazanie: «Daję wam nowe przykazanie: miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem».

k W tym dniu, synowie najmilsi, proszę was o odnowienie waszego przyrzeczenia miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii. Uczyńcie Mszę Świętą centrum całej waszej pobożności, szczytem waszego kapłańskiego dnia, sercem waszej apostolskiej działalności. Odprawiajcie ją z miłością, zachowując ściśle przepisy liturgiczne. Przeżywajcie ją, uczestnicząc osobiście w Ofierze, którą Jezus odnawia za waszym pośrednictwem.

l Otaczajcie światłami i kwiatami Tabernakulum, w którym przechowywany jest Jezus Eucharystyczny. Przychodźcie często przed Tabernakulum na wasze osobiste, pełne miłości spotkania z czekającym na was Jezusem. Niech On stanie się dla was jedynym i najcenniejszym skarbem, który jak magnes przyciągnie wasze kapłańskie serca. Wystawiajcie Jezusa Eucharystycznego na ołtarzu w czasie uroczystych, publicznych godzin adoracji i wynagrodzenia. Nadejście nowej epoki spowoduje rozkwit kultu eucharystycznego w całym Kościele.

m Nadejście chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspaniałością Jego Eucharystycznego Królowania pomiędzy wami. Jezus Eucharystyczny ujawni całą Swoją moc miłości, która przemieni dusze, Kościół i całą ludzkość.

n Eucharystia jest znakiem Jezusa, który również dziś miłuje was aż do końca. On prowadzi was do końca czasów, w których żyjecie, aby was wprowadzić w nową epokę świętości i łaski. Ku tej epoce właśnie kroczycie, a rozpocznie się ona, gdy Jezus ustanowi Swoje Chwalebne Królestwo pośród was.

.

Rubbio (Vicenza), 13.04.1990, Wielki Piątek

422 Syn i Matka

a Przeżyjcie dziś przy Mnie, waszej Bolejącej Matce, ciężkie godziny Męki i Śmierci Mojego Syna Jezusa.

b Wejdźcie w głębiny Jego Boskiego Serca, by uczestniczyć w ogromie całego Jego bólu. Przeżywajcie cierpienia Jezusa stojącego przed trybunałem religijnym, wzgardzonego, udręczonego i wreszcie skazanego za świadczenie o prawdzie i ogłoszenie Siebie Synem Bożym. Uczestniczcie w Jego cierpieniu przeżywanym w czasie procesu przed trybunałem cywilnym: chociaż uznano Go za niewinnego wszystkich wysuwanych przeciw Niemu oskarżeń, zostaje poddany straszliwej karze biczowania, ukoronowany cierniem, a na końcu skazany na śmierć krzyżową.

c Wchodzi na Kalwarię jak łagodny Baranek prowadzony na rzeź – bez jednego słowa żalu, bez skargi, przytłoczony ciężarem Krzyża, który daje Mu Ojciec Niebieski. W takim stanie spotykam dziś Mojego Syna. Jego twarz nie przypomina już wyglądem ludzkiego oblicza – tak jest zniekształcona krwią i razami. Z powodu biczowania całe Jego Ciało stało się jedną żywą raną, z której płyną strużki krwi. Opuściły Go już siły i chwieje się. Trawi Go gorączka, ulatuje z Niego życie. Upada pod ciężarem Krzyża. Leży na ziemi przygnieciony jak robak, nie potrafi wstać.

d W tym momencie Ojciec Niebieski udziela Mu pociechy przez Jego Matkę. Od tej chwili razem przeżywamy tajemnicę Jego Odkupieńczej Męki.

Syn i Matka – razem przemierzamy ostatni odcinek tej straszliwej drogi. On – z ogromnym ciężarem przygniatającego Go cierpienia, Ja zaś – z mieczem boleści przenikającym Moje Niepokalane Serce, raniącym je i sprawiającym, że krwawi.

Syn i Matka – razem wchodzimy na Kalwarię, niosąc Krzyż jednego i tego samego bólu. Krople krwi spływające z Jego głowy łączą się z obfitymi łzami płynącymi z Moich matczynych oczu. Korona cierniowa otaczająca Jego głowę tworzy ostry miecz, który przeszywa Moje Serce. Jego pokryte ranami Ciało jest zwierciadłem Mojej duszy, przeszytej i rozdartej.

Syn i Matka – razem docieramy na szczyt Golgoty, razem jesteśmy przymocowywani do Krzyża, razem przeszywają nas gwoździe, razem przeżywamy bolesne godziny agonii, razem słyszymy złośliwe okrzyki tych, którzy znieważają i bluźnią, razem przebaczamy oprawcom, razem modlimy się i kochamy, razem odczuwamy opuszczenie przez Ojca, razem powierzamy się i oddajemy Jemu, wreszcie razem umieramy. Jezus umiera w Swoim Ciele, a Ja, Jego Matka, umieram w Moim Sercu. Cudem pozostaję jeszcze przy życiu, bo jako Mama muszę pomóc Synowi umrzeć.

h Teraz rozumiecie głębokie znaczenie Jego ostatniego Daru:

«Oto Matka twoja». Jestem Jego Matką i Matką was wszystkich.

Syn i Matka. Dzieci i Matka. Tu pod Krzyżem żyję jeszcze cudem, bo jako Mama muszę wam wszystkim pomóc się narodzić i żyć w Nim i przez Niego. Wszyscy ludzie odkupieni przez Jezusa są od tego momentu Moimi dziećmi. Jestem Matką ludzi wszystkich czasów – aż do skończenia świata. Gdy Jezus powróci w chwale, wtedy Moje duchowe macierzyństwo ostatecznie się wypełni.

.

Rubbio (Vicenza), 14.04.1990, Wielka Sobota

423 Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu

a Najmilsi synowie, czuwajcie dziś ze Mną w oczekiwaniu. Jest Wielka Sobota. To dzień Mojej niewzruszonej nadziei. To dzień Mojej niezachwianej wiary i Mojego niepokalanego bólu. Jezus leży obecnie w Swoim nowym grobie.

b Kiedy po zamknięciu grobu wielkim kamieniem oddaliłam się z Janem i świętymi niewiastami, czas dla Mnie – Matki Bolejącej i ukrzyżowanej – jakby się zatrzymał. Trwałam na nieustannej modlitwie, a łzy bez przerwy płynęły z Moich oczu. Moje matczyne Serce tworzyło jakby kołyskę miłości i oczekiwania na nowe, chwalebne narodzenie się Mojego Syna Jezusa.

c Wiara w Jego Boskie Słowo – którym zawsze podtrzymywał Mnie w czasie Swego ziemskiego życia i które w czasie Jego bolesnej Męki było jedynym i pewnym wsparciem w Moim niewypowiedzianym bólu – przemienia się obecnie w absolutną pewność Jego całkiem bliskiego zmartwychwstania.

d Żyję więc – zraniona i uspokojona, płacząca i pocieszona, bolejąca i szczęśliwa – ponieważ wiem, że Jezus, poraniony i zabity w tak okrutny sposób, właśnie ma zmartwychwstać.

e O świcie pierwszego dnia po szabacie Jezus Chrystus przychodzi do Mnie, we wspaniałości Swego chwalebnego Ciała. Z wielką miłością i synowską czułością tuli Mnie w ramionach. Ogarnia Mnie Swym silnym światłem i wypowiada Boskie słowa pociechy.

Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu, najmilsi synowie, w tę długą i bolesną Wielką Sobotę, trwającą od Jego Zmartwychwstania do Jego chwalebnego powrotu.

Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu i mocno wierzcie w Niego w tych czasach, gdy odnawiają się zdrady i kiedy należący do Niego porzucają Go; w czasach, w których wiara prawdziwych uczniów wystawiona jest na ciężką próbę z powodu szerzenia się podstępnych i zdradzieckich błędów.

Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu i miejcie pewną nadzieję, że Jezus powróci na obłokach niebieskich, we wspaniałości Swego chwalebnego Ciała. Przepowiedział to przed trybunałem Kajfasza, pragnąc dać pewny znak Swej Boskości dla tych czasów, w których szerzą się wątpliwości dotyczące Jego Boskiej natury i realizacji Jego obietnic.

Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu i bądźcie gorliwi w miłości. W tych czasach oziębła ona w sercach i ludzkość stała się pustynią bez życia i bez miłości. Coraz bardziej pożera ją i zagraża jej egoizm, przemoc, głód i wojna.

Czuwajcie ze Mną w oczekiwaniu w tych ostatnich czasach waszej bardzo długiej Wielkiej Soboty. Bliska jest bowiem chwila, kiedy Mój Syn Jezus powróci na obłokach Niebieskich – we wspaniałości Swej Boskiej Chwały.

.

Rubbio (Vicenza), 15.04.1990, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

424 Druga Wielkanoc w chwale

a Synowie najmilsi, niech w tym dniu Wielkanocy wasze serca napełnia radość i pokój.

b Mój Syn Jezus – wzgardzony, znieważony, ubiczowany, skazany i zabity na Krzyżu – mocą Swej Boskości powstaje dziś z martwych, w blasku Swego uwielbionego Ciała.

c Boską mocą Swego nowego i chwalebnego Narodzenia sprawia, że mrok grobu ustępuje przed bardzo silnym światłem, trzęsienie ziemi usuwa ciężki, zamykający go kamień. Tajemnicza siła powala nagle żołnierzy, którym powierzono straż. Aniołowie pochylają się przed przychodzącym nagle Panem. Przyjazna natura śpiewa z radości – przeniknięta drżeniem odnowionego życia. Zmartwychwstały Chrystus wychodzi z grobu w Boskim blasku Swego uwielbionego Ciała.

d Oto wielkanocne święto Jego Zmartwychwstania. Oto początek nowej ludzkości, odkupionej i nabytej przez Niego. Oto jutrzenka Jego nowego Królestwa; pierwszy dzień Królewskiego tryumfu.

e Niech radość napełnia wasze serca, najmilsi synowie, zbliża się bowiem do was druga Wielkanoc w chwale. Mroczny i lodowaty grób – to biedna ludzkość, krocząca w ciemności odrzucania Boga, ogarnięta gwałtowną wichurą namiętności, zabijana grzechem, egoizmem, nienawiścią i nieczystością. Wydaje się, że obecnie w świecie tryumfuje jedynie śmierć. Miejcie jednak ufność i nadzieję. Zmartwychwstały Chrystus żyje pośród was. Chrystus Żyjący jest waszym wielkim zwycięstwem.

Bliska jest druga Wielkanoc w chwale. Niebawem otworzy się wejście do ogromnego grobu, w którym leży cała ludzkość. Jezus Chrystus – otoczony chórem Aniołów, którzy upadają na twarz do Jego stóp na obłokach Niebieskich, aby formować tron królewski – powróci w blasku Swej Boskości. Uczyni to, by doprowadzić ludzkość do nowego Życia, dusze – do łaski i miłości, Kościół – do samego szczytu świętości. Ustanowi On w ten sposób w świecie Swoje Królestwo Chwały.

.

Fatima, 13.05.1990, Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

425 Zstępuję z Nieba

a Siedemdziesiąt trzy lata temu zstąpiłam z Nieba w tej biednej Cova da Iria, aby ukazać wam drogę do przebycia w waszym, tak bardzo trudnym wieku. Jakże bolesne wydarzenia następują jedne po drugich, realizując w pełni słowa Mojego proroctwa.

– Ludzkość nie przyjęła Mojego matczynego zaproszenia do powrotu do Pana drogą nawrócenia serca i zmiany życia, modlitwy i pokuty. Poznała więc straszliwe lata drugiej wojny światowej, która pociągnęła dziesiątki milionów ofiar i spowodowała ogromne zniszczenia narodów i krajów.

– Rosja nie została Mi poświęcona przez Papieża i wszystkich Biskupów. Nie otrzymała więc łaski nawrócenia i rozszerzyła swe błędy na wszystkie części świata, wywołując wojny, przemoc, krwawe rewolucje, prześladowania Kościoła i Papieża.

– Szatan stał się niezaprzeczalnym panem wydarzeń waszego wieku, prowadząc całą ludzkość do odrzucenia Boga i Jego Prawa miłości, szerząc wszędzie podziały i nienawiść, niemoralność i złość, doprowadzając wszędzie do zalegalizowania rozwodu, aborcji, rozpusty, homoseksualizmu, uciekania się do wszelkich sposobów przeszkadzających powstaniu życia.

e Rozpoczynacie teraz ostatnie dziesięciolecie waszego wieku.

Zstępuję z Nieba, aby zostały wam ujawnione ostatnie tajemnice i abym mogła was w ten sposób przygotować na wszystko, co musicie obecnie przeżyć dla oczyszczenia ziemi.

g Moja trzecia tajemnica – dana tu trojgu dzieciom, którym się ukazałam, a wam do dziś nie ujawniona – stanie się jawna dla wszystkich poprzez sam rozwój wydarzeń.

h Kościół pozna godzinę swego największego odstępstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej. Mała reszta, która pozostanie wierna, zostanie wystawiona na największe doświadczenia i prześladowania.

i Ludzkość przeżyje chwile największej kary i zostanie tak przygotowana na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale.

j Dziś zstępuję znowu z Nieba przez Moje liczne objawienia, dawane Orędzia, przez wspaniałe dzieło Mego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, aby przygotować was na przeżycie wydarzeń, które mają właśnie nadejść. Prowadzę was za rękę, abyście przebyli najtrudniejszy i najbardziej bolesny odcinek waszego drugiego Adwentu. Przygotowuję umysły i serca wszystkich na przyjęcie Jezusa w całkiem bliskiej już chwili Jego chwalebnego powrotu.

.

Vacallo (Szwajcaria), 3.06.1990, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

426 Czas Ducha Świętego

a W Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, synowie najmilsi, prosicie dziś razem z waszą Niebieską Mamą o Dar Ducha Świętego: «Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy». Powtarzajcie często to wezwanie. Niech stanie się ono waszą stałą modlitwą na lata dzielące was jeszcze od wielkiego jubileuszu roku 2000, kiedy przeżywacie decydujące czasy Drugiego Adwentu!

b Zbliżacie się do chwili, w której dokona się wielki cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Jedynie Duch Miłości może odnowić całą ziemię.

c Tylko Duch Miłości może ukształtować nowe niebiosa i nową ziemię. Jedynie Duch Miłości może przygotować serca, dusze, Kościół i całą ludzkość na przyjęcie Jezusa, który powróci do was w chwale.

d Dlatego też wchodzicie w czasy, w których coraz silniejsze staje się Boskie Działanie Ducha Świętego.

Duch Święty ma w tych czasach doprowadzić was do zrealizowania planu Ojca Niebieskiego – w doskonałym i powszechnym uwielbieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Duch Święty wypełnia Swą Boską misję dawania pełnego świadectwa o Synu i prowadzi was do zrozumienia całej Prawdy.

f Misja Ducha Świętego polega na czynieniu was dziś odważnymi świadkami Prawdy i prowadzeniu was do heroicznego świadczenia o waszej wierze w Jezusa.

g Misja Ducha Świętego polega na oświecaniu waszych dusz światłem Bożej łaski i na prowadzeniu was drogą świętości. Rozlewa On na was siedem Swoich Darów. Przydają one żywotności i wzrostu cnotom teologicznym i moralnym, przemieniającym wasze życie w kwitnący ogród, w którym mieszka Przenajświętsza Trójca.

h Misja Ducha Świętego polega na kształtowaniu waszych serc do doskonałej miłości. Spala On w was także wszelką postać egoizmu i oczyszcza w tyglu niezliczonych cierpień.

i Misja Ducha Świętego polega na prowadzeniu Kościoła do jego największego blasku, by – na podobieństwo waszej Niebieskiej Mamy – stał się cały piękny, bez skazy i bez zmarszczki, by mógł rozszerzać Światło Chrystusa we wszystkich narodach ziemi.

j Misja Ducha Świętego polega na przemienianiu całej ludzkości i odnawianiu oblicza ziemi, aby stała się nowym ziemskim Rajem, w którym Bóg – kochany i uwielbiany przez wszystkich – będzie radością każdego.

Duch Święty otwiera i zamyka bramy drugiego Adwentu. Cały okres drugiego Adwentu, w którym obecnie żyjecie, jest czasem Ducha Świętego. Żyjecie w czasie należącym do Niego.

l Zapraszam was do zwiększania wszędzie liczby Wieczerników modlitwy ze Mną. Cały Kościół powinien wejść do duchowego Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca i trwać na nieustannej modlitwie z waszą Niebieską Mamą. Moje Niepokalane Serce jest bramą, przez którą przechodzi Duch Święty, aby przyjść do was i doprowadzić was do drugiej Pięćdziesiątnicy.

.

Rubbio (Vicenza), 23.06.1990, Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi

427 Moje Niepokalane Serce jest otaczane czcią

a Najmilsi synowie, Kościół świętuje dziś liturgiczne wspomnienie Mego Niepokalanego Serca. Szczególnie uroczyście przeżywają to święto wszyscy należący do Mojego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego.

b Wchodzicie w Moje czasy. Dokonują się właśnie tajemnicze i wielkie wydarzenia, które wam przepowiedziałam. Nadszedł moment, w którym Moje Niepokalane Serce powinno zostać otoczone czcią przez Kościół i przez całą ludzkość.

c Zostaliście wybrani, by stać się najmniejszymi, którzy poświęcili i zupełnie powierzyli Mi samych siebie. Zostaliście uformowani, aby przygotować i przyczynić się do Mojego matczynego tryumfu w chwalebnym tryumfie Mojego Syna Jezusa. Zostaliście wezwani, by stać się apostołami ostatnich czasów.

d Na was spoczywa więc zadanie głoszenia we wszystkich krajach ziemi miłości i chwały waszej Niebieskiej Mamy.

Moje Niepokalane Serce jest w was otaczane czcią.

Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy pozwalacie się ulegle prowadzić drogą czystości, miłości i świętości.

Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy dajecie wszystkim codzienne świadectwo heroicznej wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii, stając się dziś odważnymi świadkami wiary.

Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy dajecie przykład silnej jedności z Papieżem i doskonałego posłuszeństwa jego nauczaniu.

Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy oddajecie się do całkowitej dyspozycji duszom w ich duchowych potrzebach – szczególnie przez gorliwe wykonywanie kapłańskiej posługi w sakramencie Pojednania.

Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy stajecie się płomieniami gorejącymi miłością i gorliwością dla Jezusa obecnego w Eucharystii; kiedy przyprowadzacie do Niego wszystkie dusze wam powierzone i kiedy mnożycie uroczyste godziny adoracji i wynagrodzenia, wystawiając na ołtarzu Najświętszy Sakrament, otoczony światłem i kwiatami – widocznymi znakami waszej pobożności.

Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy – wśród Kapłanów, wiernych, młodzieży, dzieci i rodzin – zakładacie coraz więcej Wieczerników modlitwy ze Mną, o które was prosiłam.

l W ten sposób przygotowujecie czas drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całego świata. Przez drugą Pięćdziesiątnicę Duch Święty da doskonałe świadectwo Jezusowi i ustanowi na ziemi chwalebne Królestwo miłości, aby Jezus Chrystus był kochany, adorowany i uwielbiany przez całkowicie odnowioną ludzkość. Dopiero wtedy Moje Niepokalane Serce odniesie Swój tryumf.

.

San Marino, 28.06.1990, Rekolekcje w formie Wieczernika dla Kapłanów odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny z Ameryki i Europy

428 Druga Pięćdziesiątnica

a Najmilsi synowie, w tym roku wezwałam was znowu na tę górę, byście przeżyli dni braterstwa i modlitwy ze Mną w stałym Wieczerniku, podobnym do Wieczernika Jerozolimskiego.

b Wchodzicie w ostatnie dziesięciolecie waszego wieku. Dokonują się w nim wydarzenia, które wam przepowiedziałam, i Moje tajemnice zostaną wam ujawnione. Wchodzicie w czas tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Jesteście już blisko drugiej Pięćdziesiątnicy.

Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie, ponieważ obecnie we wszystkich częściach świata rozszerzyły się Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam wiele razy i z coraz większym naleganiem. Jesteście tu, aby silnie doświadczyć słodyczy Wieczernika, w którym jestem szczególnie obecna pośród was, abyście mogli stać się apostołami Wieczerników we wszystkich częściach świata. Moje Niepokalane Serce to nowy, duchowy Wieczernik, do którego cały Kościół powinien wejść, aby otrzymać dar nowej Pięćdziesiątnicy.

Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie jak rzeka łaski i miłosierdzia. Oczyści Kościół, uczyni go ubogim i czystym, pokornym i silnym, bez zmazy i bez zmarszczki. Będzie on cały piękny – na podobieństwo waszej Niebieskiej Mamy. Jesteście tu, bym uformowała z was nowe serce Kościoła, całkowicie odnowionego przez Ducha.

e Powinniście pozwolić Mi się formować, aby dojść do całkowitej przemiany serca. Niech wasze serca staną się spokojne i pokorne, łagodne i miłosierne, wrażliwe i czyste. Niech wasze serca będą kielichem wypełnionym słodkim zapachem, wylewającym się i zstępującym, aby zabliźniać otwarte i krwawiące rany, aby pocieszać cierpiących i usuwać niezliczone boleści, aby przywracać nadzieję zrozpaczonym, dawać łaskę grzesznikom, umacniać chorych, udzielać pomocy potrzebującym, pokoju – wzburzonym, odwagi – zniechęconym.

Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie na świat jak rosa i przemieni pustynię w ogród, w którym cała ludzkość pobiegnie jak oblubienica na spotkanie swego Pana, w odnowionym z Nim przymierzu miłości.

I tak Trójca Przenajświętsza otrzyma największą chwałę, a Jezus ustanowi Swoje chwalebne Królestwo miłości wśród was.

g Powinniście się stać milczącymi i odważnymi twórcami powszechnej odnowy. Weźcie w wasze kapłańskie ramiona biedną, chorą ludzkość i zanieście ją do macierzyńskiej kliniki Mojego Niepokalanego Serca, aby została tam uzdrowiona przez waszą Niebieską Mamę. Czynicie to, kiedy doprowadzacie wszystkich ludzi – Kapłanów, wiernych, dzieci, młodzież i rodziny – do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

h Odwagi, Moi najmilsi synowie! W tych wspaniałych dniach Wieczernika udzieliłam wam umocnienia i pociechy, łaski i miłości, czystości i świętości. Wychodzicie z tego Wieczernika całkowicie odnowieni, ponieważ Duch Święty – wzywany za Moim pośrednictwem – udziela się wam ze Swymi siedmioma świętymi Darami. Przydają one siły i mocy dla rozwoju w was wszystkich cnót.

i Odejdźcie teraz jako odważni apostołowie tych ostatnich czasów i idźcie po krańce świata, aby nieść Światło Chrystusa w czasach ciemności i rosę Jego Boskiej Miłości w tych dniach wielkiej suszy. Przez to przygotujecie serca i dusze na przyjęcie z radością Chrystusa, którzy przychodzi.

j Z radością Mamy, którą bardzo pocieszyliście, błogosławię was i wszystkich wam drogich oraz dusze wam powierzone.

.

Rubbio (Vicenza) 15.08.1990 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

429 Droga światłości

a Najmilsi synowie, patrzycie dziś na wspaniałość waszej Niebieskiej Mamy. Szukacie pociechy w bolesnych przeżywanych chwilach, by iść Moją drogą w tym decydującym okresie drugiego Adwentu.

To droga światłości. To droga, którą wam wyznaczyłam w tych latach, by was wszystkich doprowadzić do Kościoła światłości.

c Jezus właśnie kształtuje Swój Kościół potężnym działaniem Ducha Świętego i w ogrodzie Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy. To nowy Kościół światłości, lśniący bardziej niż tysiąc słońc razem wziętych.

d Kościół ten jest kształtowany w sercach ludzi prostych, małych, czystych, ubogich, umiejących przyjmować Jezusa i iść za Nim – w doskonałej uległości, bez żadnego kompromisu z duchem świata. Jezus buduje ten nowy Kościół w sposób niewidzialny i zupełnie tajny: w ciszy, w modlitewnym ukryciu i prostocie.

e Zapraszam dziś wszystkich Moich najmilszych synów poświęconych Memu Niepokalanemu Sercu do przemierzenia drogi światła, aby dojść do kresu drugiego, przeżywanego obecnie Adwentu.

f – Na tej drodze światłości ogarnia was potężny blask Niebieskiego Ojca, który odzwierciedla w was Swoją miłość. Bierze On was w Swe Ramiona i prowadzi coraz bardziej do zrozumienia Jego Boskiego Ojcostwa. W ten sposób stajecie się odbiciem chwały Ojca.

g – Na tej drodze światłości przenika was dogłębnie Światłość samego Chrystusa, prowadzącego was do silnego przeciwstawiania się ciemności grzechu, błędu i zła. Dzięki temu postępujecie w blasku Jego Bożego Słowa. Powoduje ono, że zstępują na wasze życie świetliste promienie radości, czystości, miłości, piękna i świętości. W ten sposób stajecie się odbiciem blasku Syna.

h – Na tej drodze światłości przemienia was głęboko ogień Ducha Świętego, który jak silny palący płomień pochłania was i oczyszcza z wszelkiej waszej nieczystości i niedoskonałości. Czyni was w ten sposób zdolnymi do wniknięcia w głębiny miłosnego związku, jednoczącego Ojca i Syna. Dzięki temu Ojciec zostaje doskonale uwielbiony, a Syn jest przez was coraz bardziej kochany i naśladowany. Stajecie się w ten sposób odbiciem Miłości Ducha Świętego.

i Dziś – kiedy wpatrujecie się w blask Mojego uwielbionego ciała, wziętego do Nieba – zapraszam was wszystkich do kroczenia Drogą Światłości. Wytyczyłam ją wam, abyście ofiarowali wasze życie na doskonałą chwałę Przenajświętszej Trójcy, abyście dobrze przeżyli ostatnie czasy drugiego Adwentu i byli przygotowani – z zapalonymi lampami – na przyjęcie nadchodzącego Pana.

.

Budapeszt (Węgry), 22.08.1990, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej. Wieczernik dla Kapłanów z K. R. M. na Węgrzech

430 Królowa Miłości

a Jestem waszą Mamą i Królową. Świętujecie dziś liturgiczne wspomnienie Mojej macierzyńskiej władzy królewskiej. Najmilsi synowie z Węgier, jesteście tu, aby przeżyć wasze rekolekcje w formie stałego Wieczernika, podobnego do Wieczernika Jerozolimskiego.

b Łączę się z waszą nieustanną modlitwą o otrzymanie dla was Daru Ducha Świętego, który utwierdza was w waszym powołaniu.

c Buduję większe braterstwo pomiędzy wami i jako Mama prowadzę was do wzajemnego poznania się, zrozumienia, udzielania sobie pomocy, miłowania się. Pomagam wam żyć coraz bardziej nowym przykazaniem, danym wam przez Mojego Syna Jezusa.

d Wskazuję wam drogę, jaką macie przebyć, aby w każdym dniu żyć poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu możecie stać się promieniami Światłości zstępującymi pośrodku wielkiej ciemności, aby zwiastować bardzo bliski tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

Jestem Królową Miłości.

f Wyszliście z okresu trudnego i bolesnego, podczas którego Mój przeciwnik sprawował nad wami silną władzę. Poznaliście czasy wielkiego utrapienia. Odrzucenie Boga i Jego Prawa miłości rozszerzyło się wśród was. Zakosztowaliście goryczy egoizmu, nienawiści, podziału, lęku i wielkiej posuchy. Przyszłam wam jednak z pomocą jako wasza Mama i Królowa, gdyż wasz patron – święty król Stefan – poświęcił Mi wasz naród. W tych latach chcę się coraz bardziej posługiwać Moją macierzyńską władzą królewską.

Jestem Matką Miłości. Dlatego wzywam dziś was, Kapłani – a za waszym pośrednictwem wszystkich wiernych – do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu będę mogła naprawdę wziąć w posiadanie wasze życie i uczynić was narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Jesteście promieniami Światłości zstępującej z Mego Niepokalanego Serca na tak bardzo doświadczoną ziemię węgierską. Rozszerzajcie wszędzie Światłość Mego Serca, bo głębokie są jeszcze otaczające was ciemności i bardzo wielkie zagrażają wam niebezpieczeństwa. Otwórzcie szeroko serca wszystkich na przyjęcie daru Mojej macierzyńskiej władzy królewskiej.

Jestem Królową Miłości, a serca Moich synów są uprzywilejowaną częścią Mojego królestwa. Jeśli pójdziecie drogą, którą wam wyznaczyłam, uda się wam pokonać trudności wywoływane przez Mojego przeciwnika. Przygotujecie nowe dni pokoju i bardzo wielu Moim zagubionym dzieciom pomożecie nawrócić się i powrócić do Pana, który czeka na nie z wielką ojcowską miłością.

i Błogosławię was i wszystkie dusze wam powierzone. Zapewniam was o Mojej matczynej opiece i proszę o zaniesienie do wszystkich krajów Wschodu Moich słów nadziei, pocieszenia i pokoju.

.

Mediolan, 8.09.1990, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

431 Zadanie, które ci powierzyłam

a Najmilsi synowie, uczestniczycie dziś w radości całego niebieskiego i ziemskiego Kościoła, rozważającego narodzenie waszej Niebieskiej Mamy. Jestem Jutrzenką, która wschodzi, aby ogłosić narodziny wiecznego Słońca, Mojego Syna Jezusa, naszego Odkupiciela i Zbawiciela. Dlatego właśnie Pan uczynił Mnie niepokalaną od chwili Mojego poczęcia. Pragnął On, bym była cała piękna, pełna łaski i przyobleczona w świętość.

b Dziś, w święto Mojego narodzenia, wpatrujcie się we Mnie: we wstającą Jutrzenkę, piękną jak księżyc, jaśniejącą jak słońce, straszną jak zbrojne zastępy gotowe do boju.

– Jestem Jutrzenką zapowiadającą zadziwiające dzieło waszego zbawienia i przygotowującą was wszystkich na przyjście wielkiego dnia Pana.

d – Jestem piękna jak księżyc, który świeci światłem odbijanym od słońca, ponieważ Moje piękno pochodzi od piękna samej ogarniającej Mnie Trójcy Przenajświętszej. To pełnia Łaski Bożej Mnie przemienia, to Boża Świętość Mnie otacza.

e – Jaśnieję jak słońce, ponieważ zostałam powołana na Matkę Jezusa Chrystusa – odwiecznego Odblasku Ojca.

f – Straszna jestem jak zbrojne zastępy gotowe do boju, gdyż zadanie, jakie zostało Mi powierzone przez Pana, polega na zwyciężeniu szatana, zmiażdżeniu głowy starodawnego węża, związaniu łańcuchem ogromnego Smoka i wrzuceniu go w otchłań ognia. Mam walczyć i pokonać tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy Antychrysta, aby przygotować drugie Przyjście Jezusa. Ustanowi On wśród was Swoje Chwalebne Królestwo.

g Oto Mój plan. Im silniejsza jest Moja obecność wśród was, tym bardziej oddalają się od was ciemności zła, grzechu, nienawiści i nieczystości, bo szatan jest coraz bardziej krępowany i osłabiany.

h W tych ostatnich czasach zadanie waszej Niebieskiej Mamy – pięknej jak księżyc, jaśniejącej jak słońce, strasznej jak zbrojne zastępy w bojowym szyku – polega na ogłaszaniu, że już zbliża się do was wielki dzień Pański.

i W tym dniu Mojego narodzenia, Mój mały synu, tak przeze Mnie kochany, znajdujesz się w przeddzień długiej i męczącej podróży do krajów innego kontynentu. O podjęcie tej podróży dla Mnie znowu cię proszę. Na tym polega powierzone ci przeze Mnie zadanie: nieść do wszystkich krajów świata Moje matczyne orędzie i wzywać wszystkie Moje dzieci do wejścia – przez akt ich poświęcenia się – do promiennego i pewnego Schronienia Mego Niepokalanego Serca.

j Wielka próba ma was właśnie dotknąć i wszyscy zostaliście wezwani do cierpienia ze Mną. Wasze cierpienie podobne jest jednak do cierpienia mamy dającej życie swemu dziecku. Istotnie, ogromny ból tych ostatnich czasów przygotowuje narodzenie się nowej epoki, nowych czasów, gdy Jezus przyjdzie w blasku Swej chwały i ustanowi na świecie Swoje królestwo. Wtedy całe stworzenie, wyzwolone z niewoli grzechu i śmierci, pozna wspaniałość drugiej ziemskiej Pięćdziesiątnicy. Bóg zamieszka z wami i otrze wszelką łzę. Nie będzie już nocy ani dnia, gdyż dawne rzeczy przeminą i waszym światłem będzie światło Baranka i nowego Jeruzalem, które zstąpi z Nieba na ziemię, przyozdobione jak oblubienica dla swojego męża.

.

Saint David (Maine, USA), 15.09.1990, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

432 Ból nowych narodzin

a Najmilsi synowie, włączam was dziś w wielki ból waszej Niepokalanej Mamy. Jesteście synami Mego matczynego upodobania. Wybrałam was, by was uczynić częścią Mojego zwycięskiego zastępu. Jesteście ważną częścią Mego planu Pośredniczki i Współodkupicielki.

b Mój Syn Jezus pragnął, abym stała pod Krzyżem i połączyła Mój niepokalany ból z całym Jego Boskim cierpieniem. Chciał połączyć Moje ludzkie cierpienie ze Swoim. Głęboko włączył Mnie w tajemnicę Odkupienia. Tak powołał Mnie na prawdziwą Współodkupicielkę.

Owocem Mojego dzieła współodkupienia jest Moje duchowe macierzyństwo. Pod Krzyżem, z woli Mojego Syna Jezusa, w kołysce bardzo wielkiego cierpienia, stałam się waszą Matką: Matką wszystkich odkupionych, Matką Kościoła i całej ludzkości. Wypełniłam Moje macierzyńskie zadanie, stojąc jak prawdziwa Mama u boku wszystkich Moich dzieci w czasie ziemskiej historii ludzkości. Nikogo nie pozostawiłam samego lub opuszczonego, nikogo nie odepchnęłam ani nie odrzuciłam.

d Jako Mama kochająca i bolejąca byłam zawsze blisko wszystkich, nosiłam w Moim Sercu cierpienia wszystkich. Nosiłam w Moim Sercu cierpienia całego Kościoła. Dzieliłam ogromne boleści ludzi biednych i tych z marginesu, grzeszników i zrozpaczonych, błądzących i ateistów, dobrych i złych, wielkich i małych, Kapłanów i wiernych, cierpiących i chorych, konających i umierających. Stałam się Matką wszystkich boleści.

e Moje matczyne zadanie polega przede wszystkim na dzieleniu – w tych dniach Oczyszczenia i wielkiego ucisku – wielkich cierpień Kościoła i całej ludzkości. Są to cierpienia przygotowujące nowe czasy, narodziny Nowej Epoki.

Jest to więc ból nowych narodzin. Jako Mamie zostało Mi powierzone zadanie zrodzenia dziś w bólach nowej ludzkości, gotowej na spotkanie Swego Pana, który powróci do was w chwale.

g Dlatego też chciałam, Mój mały synu, byś był znowu tu, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, byś rozpoczął długą i męczącą podróż do wielu krajów. Jej celem jest organizowanie Wieczerników Mojego Ruchu i prowadzenie wszystkich ludzi do bezpiecznego Schronienia Mego Niepokalanego Serca. Chcę cię w ten sposób włączyć w Moje matczyne Dzieło Współodkupienia. Sprawiam, że coraz bardziej bierzesz udział w Moich wielkich boleściach.

h Stań się znakiem Mojej matczynej obecności i udziel wszystkim daru Mojego słodkiego balsamu. Udzielaj pomocy zagubionym, pociechy – chorym, odwagi – słabym, wsparcia – małym, łaski – grzesznikom, miłości – Kapłanom, światła – wierzącym, nadziei – zniechęconym i wielkiej ufności – wszystkim. Wszędzie zobaczysz bardzo wielkie cuda, nadeszły bowiem czasy Mojego matczynego działania jako Współodkupicielki.

.

S. Albert (Alberta, Kanada), 29.09.1990 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

433 Godzina potęg anielskich

a Obchodzicie dziś święto Archaniołów Gabriela, Rafała oraz Michała i wzywacie ich opieki. W tym czasie wielkiego ucisku zapraszam was do życia w głębokiej jedności z Aniołami Pana. Oni wypełniają dziś dla was ważną misję.

b – Oświetlają waszą drogę, którą powinniście iść, aby trwać wiernie w uczynionym Mi poświęceniu. Jest to droga trudna i bolesna, naznaczona wieloma przeszkodami, pełna zasadzek Mojego przeciwnika. Aniołowie biorą was za rękę i prowadzą drogą światłości, miłości i świętości.

c – Dodają wam odwagi i umacniają w licznych trudnościach, jakie musicie znosić. Podtrzymują was w ludzkiej słabości. Są przy was jak prawdziwi bracia, biorący do serca waszą osobę i wasze życie.

d – Bronią was przed stałymi atakami szatana, przed licznymi zasadzkami i przeszkodami, które stawia wam na drodze.

e Wielka tocząca się obecnie walka rozgrywa się przede wszystkim w sferze duchów: złe duchy przeciw duchom anielskim. Jesteście zaangażowani w tę bitwę. Toczy się ona pomiędzy Niebem a ziemią, pomiędzy Aniołami i demonami, pomiędzy świętym Michałem Archaniołem i Lucyferem. Aniołom Pana powierzono zadanie bronienia was, życia Kościoła i dobra całej ludzkości.

f Na przykładzie tego wielkiego narodu – w którym prowadzisz Wieczerniki – widzisz, jak ludzkość, zwiedziona przez obłudne duchy, podąża drogą zła i wielkiej niemoralności. Dostrzegasz, że i Kościół jest coraz bardziej zagrożony przez błędy i grzechy, że zagraża mu niebezpieczeństwo utraty prawdziwej wiary z powodu oddalania się od Papieża i sprzeciwu wobec jego nauczania.

g W tych złych czasach powinniście wiele się modlić do Aniołów Pana. To jest godzina potęg anielskich. One to prowadzą wszystkie Moje dzieci do decydującej Bitwy, aby szatan został całkowicie pokonany i aby nadeszło chwalebne Królestwo Chrystusa, w tryumfie Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

.

Quebec (Kanada), 7.10.1990 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

434 Moje największe zwycięstwo

a W dniu, w którym wspominacie datę jednego z Moich zwycięstw – osiągniętych dzięki potężnej broni Różańca Świętego – przemierzasz właśnie prowincje Kanady. To ziemia bardzo przeze Mnie umiłowana, a tak zagrożona i zraniona przez Mojego przeciwnika! W Wieczernikach modlitwy i braterstwa gromadzisz tu Kapłanów i poświęconych Mi wiernych.

b Pragnę dziś, za twoim pośrednictwem, ofiarować słowa ufności i nadziei wielu Moim dzieciom żyjącym w tym wielkim narodzie.

c Mój przeciwnik silnie zaatakował tę ziemię, prowadząc wiele Moich biednych dzieci na drogę materializmu, przesadnego poszukiwania przyjemności, pieniędzy, egoizmu, pychy i nieczystości. Rozpusta i niemoralność rozszerzyły się wszędzie – szczególnie przez prasę i telewizję. Tak psuje się też dusze małych i prostych.

d Także Kościół jest tu szczególnie zagrożony przez rozszerzanie się błędów prowadzących do utraty wiary. Za tę bolesną sytuację odpowiedzialni są Pasterze, gdyż wielu z nich nie broni już odważnie Prawdy. Często milczą i tolerują wszelkiego rodzaju nadużycia, przez co nienaruszalna wiara katolicka jest coraz bardziej zagrożona.

e Trzeba, by wszyscy Biskupi i Kapłani powrócili do większej jedności z Papieżem, którego Chrystus ustanowił fundamentem Kościoła i nieomylnym stróżem Prawdy.

f Coraz więcej Moich dzieci uśmierza Mój ból. Przyjmują Moje matczyne zaproszenie do nawrócenia, do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, do szerzenia wszędzie Wieczerników modlitwy ze Mną, do odmawiania Różańca Świętego. Rozpowszechniajcie wszędzie Wieczerniki podobne do promieni słońca, które zstępują, aby oświetlić ziemię w tych dniach wielkiej ciemności.

g Szczególnie powiększajcie ilość Wieczerników rodzinnych, ponieważ stanowią one potężną obronę przed wszelkim złem. Rozbicie, rozwód, uciekanie się do środków zapobiegających poczęciu, rosnąca ilość aborcji wołających o pomstę przed obliczem Boga – wszystko to usiłuje dziś zniszczyć rodziny.

h Duchowy Wieczernik Mojego Niepokalanego Serca jest Schronieniem, do którego wszyscy powinniście wejść, aby otrzymać dar drugiej Pięćdziesiątnicy. Dzięki potężnej broni Różańca Świętego jeszcze dziś możecie doprowadzić do Mojego największego zwycięstwa w historii Kościoła i całej ludzkości.

.

Meksyk, 13.10.1990, Rocznica ostatniego objawienia fatimskiego

435 Ujawniam Moją tajemnicę

a Wspominacie dziś Moje ostatnie objawienie, które miało miejsce w Fatimie tego samego dnia 1917 r., potwierdzone cudem słońca.

b Ogłaszam wam dziś, że właśnie ma się narodzić Nowy Kościół Światłości, który Mój Syn Jezus formuje we wszystkich częściach ziemi. Przygotowuje ją w ten sposób na przyjęcie Go z wiarą i radością – w całkiem bliskiej chwili Jego drugiego Przyjścia.

c Bliskie jest chwalebne Królestwo Chrystusa. Zostanie ono ustanowione wśród was dzięki drugiemu przyjściu Jezusa na świat. To będzie Jego powrót w chwale. To będzie Jego chwalebny powrót dla ustanowienia wśród was Jego Królestwa i doprowadzenia całej ludzkości – odkupionej Jego drogocenną Krwią – do stanu nowego ziemskiego Raju.

d To, co się przygotowuje, jest bardzo wielkie. Niczego podobnego nie było od stworzenia świata. Przygotowujcie się w pokorze, w wierze, na intensywnej modlitwie. Przygotowujcie się wszyscy, gromadząc się w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Przygotowujcie się w ciszy i oczekiwaniu.

Ujawniam Moją tajemnicę jedynie sercom małych, prostych, ubogich, ponieważ przyjmują ją i wierzą. Dlatego właśnie – aby przygotować Swoje Przyjście – Jezus silnie oddziałuje w obecnych czasach na życie ludzi prostych, biednych, czystych i małych. Razem z niewielką liczbą tych małych dzieci Pan ustanowi wkrótce na ziemi Swe chwalebne Królestwo miłości, świętości i pokoju.

.

Dallas (Teksas, USA), 1..11.1990, Uroczystość Wszystkich Świętych

436 Niebo połączy się z ziemią

a Patrzycie dziś w stronę Raju, dokąd doszło już bardzo wielu waszych braci i wiele sióstr. Uczestniczą oni w nie kończącej się radości, w szczęśliwej wieczności. Święto to powinno stanowić dla was przyczynę radości, nadziei i umocnienia.

b Niech was raduje pewność, że Święci z Raju zsyłają wam światło swej szczęśliwości, by wam pomóc żyć na ziemi dla doskonałego uwielbienia Przenajświętszej Trójcy. Będąc jeszcze tu na ziemi, uczestniczycie w doświadczeniu Świętych i żyjecie sercem i duszą w Raju: radujecie się tą samą szczęśliwością, chociaż w mniejszym stopniu.

Przyczynę nadziei powinien stanowić dla was fakt, że wielu weszło już do Królestwa Niebieskiego – po przebyciu tej samej drogi co wy, po zniesieniu tych samych cierpień i po doświadczeniu tych samych trudności. Idźcie więc mężnie naprzód, nigdy nie pozwalając się zniechęcić na drodze doskonałego zachowywania Prawa Bożego, praktykowania wszelkich cnót chrześcijańskich, stałej wspólnoty życia z Jezusem Eucharystycznym, prowadzącym was po drodze świętości.

d Niech będzie dla was wielką pociechą pewność, że Święci pomagają wam modlitwami, że są przy was, by was pocieszać w zmartwieniach, udzielać sił w trudnościach, pomagać omijać przeszkody, jakie spotykacie na waszej drodze, i umożliwiać wam pokonanie zasadzek zastawionych przez Mojego i waszego przeciwnika.

e W godzinie waszej próby Raj zjednoczy się z ziemią. I będzie tak aż do chwili, gdy otworzy się promienna brama i zstąpi Chrystus, by ogarnąć świat Swą chwalebną obecnością. Ustanowi Swe Królestwo. Boża wola będzie w nim doskonale wypełniana: na ziemi tak jak w Niebie.

.

Malvern (Pensylwania, USA), 15.11.1990, Rekolekcje w formie Wieczernika dla 3 Biskupów oraz 250 Kapłanów z K. R. M.

437 Godzina wielkiej próby

a Najmilsi synowie, chcę wam dziś powiedzieć o Mojej radości i pociesze, jakiej doznaje Moje Niepokalane Serce. Widzę was tak licznie zgromadzonych na rekolekcjach prowadzonych w formie stałego Wieczernika. Przybyliście tu z prawie wszystkich stanów waszego narodu, z Kanady i z innych krajów Ameryki Łacińskiej.

b Gromadzicie się na modlitwie ze Mną, na odmawianiu całego Różańca, na słuchaniu Mojego słowa, na uroczystej godzinie adoracji i na Mszy świętej, której zawsze przewodniczy Biskup. W czasie sprawowania Eucharystii odnawiacie akt waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

c Miła jest Mojemu Sercu wasza nocna adoracja. Błogosławię jej. Chcieliście przez nią powiększyć wasz akt miłości i wynagrodzenia Jezusowi obecnemu w Najświętszej Eucharystii. Przez waszą adorację udzielacie wielkiej pociechy i radości Eucharystycznemu i Kapłańskiemu Sercu Jezusa.

d Ogłaszam wam teraz, że nadeszła godzina wielkiej próby.

Nadeszła wielka próba dla waszego narodu. Ileż razy jako zatroskana i bolejąca Mama chciałam nakłonić Moje dzieci do kroczenia drogą nawrócenia i powrotu do Pana!

f Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bardziej się mnożyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zalewa wszystko. Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm – grzech nieczysty przeciwny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków zapobiegających powstaniu życiu. Przerywanie ciąży – to wołające o pomstę przed obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzieci – jest coraz częstsze. Praktykuje się je we wszystkich regionach waszego kraju.

g Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary.

h – Wielka próba nadeszła dla waszego Kościoła. Ciągle rozszerzano błędy, które doprowadziły do utraty wiary. Wielu Pasterzy nie uważało i nie czuwało. Pozwolili licznym drapieżnym wilkom, przebranym za baranki, wejść pomiędzy stado i wprowadzić w nie nieporządek i zniszczenie.

i Jak wielką ponosicie odpowiedzialność, o Pasterze Świętego Kościoła Bożego! Nadal kroczy się drogą oddzielenia od Papieża i odrzucania jego nauczania. W skrytości przygotowuje się prawdziwa schizma, która wkrótce będzie otwarta i ogłoszona.

j Wtedy pozostanie wierna jedynie mała reszta, której będę strzegła w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca.

k – Nadeszła wielka próba dla całej ludzkości. Kara, którą przepowiedziałam w Fatimie, zawarta w tej części tajemnicy, która nie została wam jeszcze ujawniona, ma właśnie się ujawnić. Nadeszła dla świata wielka chwila Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia.

l Dlatego właśnie chciałam, byście tu byli. Powinniście stać się apostołami tych ostatnich czasów. Idźcie wszędzie, aby z mocą i odwagą głosić Ewangelię Jezusa. Kroczcie drogą odrzucania świata i samych siebie. Oświetlajcie ziemię w tych czasach wielkiej ciemności. Niech zstępują na ziemię promienie światła waszej wiary, waszej świętości i waszej miłości.

m Zostaliście wybrani, aby odważnie walczyć przeciw mocy tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, i doprowadzić na koniec do Mojego wielkiego zwycięstwa.

n Wyjdźcie z tego Wieczernika z ufnością. Idźcie radośnie i z wielką nadzieją. Ja jestem z wami. Ukazuję się przez was. Dokonam w was cudów, aby wszyscy mogli zobaczyć Moje światło i odczuć Moją matczyną obecność.

o Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was wszystkich, tych, którzy są wam drodzy, oraz dusze wam powierzone.

.

Sao Paulo (Brazylia), 8.12.1990 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

438 Otwórzcie wasze serca na nadzieję

a Kontemplujecie Mnie dziś w blasku Mego Niepokalanego Poczęcia. Pozwólcie się ogarnąć Mojemu światłu łaski, świętości i dziewiczego piękna.

b Moje umiłowane dzieci i synowie Mi poświęceni, wesprzyjcie Mój plan i wejdźcie wszyscy jak najszybciej do duchowego Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca!

c – Moje Niepokalane Serce jest niebiańskim ogrodem, w którym chcę was zgromadzić i złożyć w ofierze, by doskonale uwielbić Najświętszą Trójcę w tych czasach odstępstwa.

d – Moje Niepokalane Serce jest bezpiecznym schronieniem. Przygotowałam je, abyście mogli pogodnie przeżyć bolesne chwile wielkiego ucisku.

e – Moje Niepokalane Serce jest promienną drogą prowadzącą was na radosne spotkanie z Jezusem, który właśnie ma do was powrócić w chwale. Odpowiedzcie na naglącą prośbę, z jaką zwracam się do was przez Dzieło Kapłańskiego Ruchu Maryjnego i za pośrednictwem Mego małego syna. Posyłam go na cały świat, aby doprowadzić wszystkich ludzi do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Uczestniczycie w Moim macierzyńskim planie. Polega on na przygotowywaniu serc i dusz na przyjęcie przychodzącego Pana.

f Najświętsza Trójca wybrała Mnie na Matkę Słowa, które wcieliło się w Moim dziewiczym łonie. W ten sposób dałam wam Mego Syna Jezusa. Jego pierwsze przyjście do was dokonało się w ubóstwie, pokorze i cierpieniu, gdyż Jezus pragnął przyjąć na Siebie ograniczenia, nędzę i słabość ludzkiej natury. Moje matczyne działanie dokonało się także w ciszy, modlitwie, ukryciu i pokorze.

g Zostałam wybrana przez Najświętszą Trójcę, aby się stać Matką drugiego Adwentu. Moje matczyne zadanie polega więc na przygotowywaniu Kościoła i całej ludzkości na przyjęcie Jezusa, który powraca do was w chwale. Jego drugie Przyjście dokona się w blasku Jego Boskości, ponieważ Jezus powróci do was na obłokach niebieskich, w chwale Swej królewskiej władzy. Zostaną Mu poddane narody ziemi, a wszyscy Jego wrogowie zostaną zmiażdżeni pod tronem Jego powszechnego panowania.

h W tych ostatnich czasach Moje matczyne działanie realizuje się w świetle dnia i staje się coraz silniejsze. Moje światło rozbłyska we wszystkich częściach ziemi. Ujawniam się dziś wszędzie poprzez liczne objawienia i nadzwyczajne zjawiska.

i Moje królowanie miłości, które ustanawiam w sercach i duszach, jest drogą przygotowującą chwalebne Królestwo Chrystusa. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca zbiegnie się z drugim Przyjściem Jezusa w chwale dla odnowienia wszystkich rzeczy.

j Posłuchajcie więc wszyscy Mojego Głosu i biegnijcie – śladem Niepokalanej Światłości Mojego dziewiczego piękna – na spotkanie Boskiej wspaniałości Chrystusa.

Otwórzcie serca na nadzieję. Bliskie jest drugie przyjście Chrystusa. Pojawiają się właśnie znaki, które On sam wam dał, aby was przygotować na te czasy.

Otwórzcie wasze serca na nadzieję. Żyjcie w pokoju serca i na modlitwie. Żyjcie w wierze i radości. Żyjcie w łasce i czystości. Żyjcie w miłości i świętości, ponieważ Jezus Chrystus, nasz Odkupiciel, Zbawiciel i Król, właśnie ma przyjść do was w blasku Swego chwalebnego Ciała.

.

Dongo (Como), 24.12.1990, Święta Noc

439 Przyjmijcie prorockie zapowiedzi

a Przeżyjcie ze Mną, synowie najmilsi, drogocenne godziny poprzedzające narodzenie Mojego Boskiego Dzieciątka. To jest Święta Noc. Spędźcie ją w ciszy ze Mną, na kontemplacji i modlitwie w pokoju. Weźcie udział w radości Mojego Niepokalanego Serca, otwierającego się, by dać światu Odkupiciela i Zbawiciela.

b Od wielu wieków czekano na to wydarzenie. Obietnica Jego Przyjścia zstąpiła jak pochodnia, aby rozjaśniać mroki czasu i historii. Prorocy zapowiadali tę chwilę. Sprawiedliwi czekali na nią z wiarą. Ubodzy żyli jej nadzieją w gorącym oczekiwaniu. Duch przygotowywał serca i dusze na jej nadejście. Wszyscy święci i sprawiedliwi Izraela zasnęli, tęskniąc za tą niewysłowioną chwilą.

c W tę Świętą Noc, kiedy cisza ogarnia wszystko, kończy się długi okres oczekiwania, gdyż odwieczne Słowo Ojca rodzi się do Swego ludzkiego życia, stając się waszym Bratem. Rodzi się w grocie, w wielkiej nędzy, odrzucone przez wszystkich, przyjęte jednak z miłością i czułością przeze Mnie, Jego dziewiczą Matkę, i przez Mojego najczystszego małżonka Józefa. Pocieszają Go niebiańskie głosy Aniołów oraz obecność małych, ubogich, prostych i czystego serca.

d Najmilsi synowie, wy także przeżywajcie ze Mną radosną tajemnicę Bożego Narodzenia. Otoczcie ubogą kołyskę waszą kapłańską miłością. Pełnią świętości i wiernym świadectwem wynagradzajcie Jezusowi odrzucenie Go przez wielu. Ucałujcie ze Mną Jego delikatne ciało. Podziękujmy wspólnie Ojcu Niebieskiemu za Jego jedynego Syna, którego dzisiaj nam wszystkim daje.

e Przygotujcie się wszyscy na Jego drugie Narodzenie. Lód grzechu pokrywa znowu życie ludzi i narodów. Ciemność błędów ogarnia cały świat. Odrzucenie Boga i Jego Prawa miłości ustanowiono normą ludzkiego postępowania. Szerzy się nienawiść, nieczystość, egoizm, podziały. Groźba nowej straszliwej wojny staje się dziś bardziej widoczna i bliska.

f Weszliście w przepowiedziane wam czasy. Weszliście w czasy ostateczne.

Przyjmijcie więc prorockie zapowiedzi, które na tyle różnych sposobów wskazują wam zbliżanie się Jego drugiego Narodzenia. Głęboka noc ciąży znowu nad światem i tak wiele chłodu czyni oschłymi ludzkie serca, wy jednak otwórzcie wasze dusze na ufność oraz nadzieję i posłuchajcie z radością Mojej prorockiej zapowiedzi. Jako Matka drugiego Adwentu przygotowuję was na nowe Narodzenie Chrystusa. Dla przygotowania drogocennej kołyski Jezusowi powracającemu do was w chwale formuję Sobie we wszystkich częściach świata zastęp małych, ubogich, pokornych i czystych sercem.

.

Rubbio (Vicenza), 31.12.1990, Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża

440 Krople Moich łez

a Trwajcie ze Mną na adoracji i wynagradzaniu, spędźcie ostatnie godziny tego kończącego się roku na głębokiej modlitwie wstawienniczej.

b Módlcie się, aby wybłagać zbawienie dla świata, który właśnie dotknął dna nieczystości i bezbożności, niesprawiedliwości i egoizmu, nienawiści i przemocy, grzechu i zła.

c Ileż razy i na ile sposobów osobiście działałam, aby skłonić was do nawrócenia i do powrotu do Pana waszego pokoju i waszej radości! Taki jest powód Moich licznych objawień i orędzi, które daję przez Mojego małego syna i za pośrednictwem Mego Dzieła – Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, który Sama rozszerzyłam we wszystkich częściach świata.

d Jako Mama bardzo często wskazywałam wam drogę, którą należy iść, aby osiągnąć zbawienie. Nie słuchano Mnie jednak. Ludzie nadal biegli drogą odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Nieustannie i publicznie przekracza się dziesięć przykazań Pana. Nie czci się już dnia Pańskiego i pogardza się coraz bardziej Jego Świętym Imieniem. Codziennie przekracza się przykazanie miłości bliźniego przez egoizm, nienawiść, przemoc, podziały, które pojawiły się w rodzinach i społeczeństwach, przez gwałtowne i krwawe wojny pomiędzy narodami ziemi. Łańcuchy wewnętrznego niewolnictwa miażdżą godność człowieka, czyniąc go ofiarą nieuporządkowanych namiętności, grzechów i nieczystości.

e Nadeszła właśnie chwila kary dla tego świata. Weszliście w ciężkie czasy oczyszczenia i będą musiały wzrosnąć cierpienia wszystkich.

f Także Mój Kościół musi być oczyszczony z chorób, które go dotknęły i sprawiają, że przeżywa chwile Swej agonii i bolesnej męki. Jakże rozszerzyło się odstępstwo z powodu błędów, które właśnie są upowszechniane i przyjmowane – bez żadnej reakcji – przez bardzo wielką część chrześcijan! Wiara wielu zgasła. Grzech popełniany, usprawiedliwiany i już nie wyznawany czyni dusze niewolnikami zła i szatana. Do jakiego stanu nędzy doprowadzone zostało Moje umiłowane Dziecko – Kościół!

g Módlcie się ze Mną w tych ostatnich godzinach dobiegającego końca roku, w ciągu którego wiele razy interweniowałam, aby otrzymać od Pana dar Jego Bożego Miłosierdzia. Czekający was czas będzie jednak okresem, w którym Miłosierdzie zaślubi Boską Sprawiedliwość dla oczyszczenia ziemi.

h Nie oczekujcie nowego roku w zgiełku, krzykach i śpiewach radości. Oczekujcie go na intensywnej modlitwie, chcąc wynagrodzić jeszcze każde zło i grzech świata. Godziny, które macie teraz przeżyć, należą do najpoważniejszych i najbardziej bolesnych. Módlcie się, znoście cierpienia, składajcie ofiary, wynagradzajcie ze Mną – Matką wstawiennictwa i wynagradzania. Moi umiłowani i synowie poświęceni Mojemu Sercu, stańcie się w tych ostatnich godzinach roku – kiedy wchodzicie w ciężkie czasy Oczyszczenia i wielkiego Ucisku – kroplami Moich łez, spadającymi na ogromne boleści Kościoła i całej ludzkości.

Spis treści

czytaj więcej...