Aktualności

2023-08-27 16:07

Dla Polaka bogiem jest pieniądz, rozum, zdrowie i natura – Bóg Ojciec

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Moje pierwsze przykazanie brzmi: „Nie będziesz miła bogów cudzych przede Mną”. Tymczasem człowiek nie stara się poznawać i naśladować Jedynego Boga i Stwórcę, ale przyjął kult wielu bogów w ludzkich postaciach i stara się ich naśladować, poznawać, a także czci przedmioty, które do nich należą – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Podczas gdy w czasach Mojżesza odnosiło się do przyjmowania kultu i wierzeń sąsiednich narodów, dziś odnosi się nie tylko do wierzeń narodów sąsiednich, ale również odległych, bo dzięki mediom człowiek może poznawać odległe kultury. W istocie oznacza to zastępowanie świętej religii katolickiej przez różne formy pogaństwa, bowiem religie narodów sąsiadującym z Polską to kult Szatana przyjmującego różnorakie formy i maski. Bogami twoich rodaków są pieniądze, rozum, zdrowie i natura. Czcicie człowieka bezbożnego, jako symbol szczęścia. Kult, jaki rodzi się wokół ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio oddali się na służbę Szatana jest dziś najbardziej rozpowszechnioną formą bałwochwalstwa.

Twoim bogiem jest zawsze to, dla czego poświęcasz swój czas, swoje wysiłki i gdzie kierujesz twoje serce – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł Jezus Chrystus na świat i przez Nią też chce w świecie panować. św. Ludwik Grignion de Montfort

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...