Aktualności

2022-10-26 16:09

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 27 październik – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Podziękowanie za Wieczernik

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Wspominamy dziś  wieczernikowy dar i chcemy Ci podziękować.
Zostałeś, Panie, na ziemi, by zapraszać na ucztą, by karmić nas swoim Ciałem. Słowa konsekracji, to jedyne słowa aktualnie wypowiadane przez Ciebie przy ołtarzach całego świata. Wieczernik jest wciąż otwarty i wciąż pełny.

.
Ty zaś, Panie, wciąż znajdujesz się przy stole i podajesz swoje Ciało jako pokarm, a swoją Krew jako napój.

.
Boski Zbawicielu, w Najświętszym Sakramencie pragnąłeś zostawić nam więcej aniżeli tylko swoją obecność. Jesteś tu jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

.
W każdej Uczcie Eucharystycznej mówisz przez kapłanów „To jest bowiem Kielich Krwi mojej, No­wego i wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. I w tej Najświętszej chwili ponawia się wśród nas ofiara Golgoty. Teraz ta sama ofiara, w sposób bezkrwawy, dzieje się pomiędzy nami.

.
Ty sam, przez tych, których powołałeś do udziału w Twoim kapłaństwie dokonujesz ofiary. Ty, Panie, Jezu Chryste, jesteś Najwyższym Kapłanem na wieki. Przez Ciebie na ołtarzach naszych dokonuje się ofiara dla przebaczenia grzechów świata.

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

Pierwszy Czwartek Miesiąca

Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne i misyjne (męskie i  żeńskie)

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo - Kaplica Na Brzegu

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Litania do Najświętszego Sakramentu Ołtarza

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

czytaj więcej...