Aktualności

2023-10-10 16:28

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu. MECHANIKA ADORACJI. Jak adorować

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

Założenie strategiczne:

Nie liczą się twoje uczucia. Bóg ma być zadowolony, a nie ty. Bóg chce czynu, a nie twojego zadowolenia.

A. Pozdrowienie Boga

Uświadomienie sobie, do Kogo przychodzimy. Powitanie Boga – przyklęknięcie i oddanie Mu pokłonu [jeśli to możliwe do posadzki].

 

1. Ubrani skromnie wchodzimy do kościoła pokornie. Żegnamy się wodą święconą. Nie rozglądamy się na boki, nikogo nie pozdrawiamy, nie ślemy ludziom pokłonów, ani uśmiechów, nie podajemy rąk, ale idziemy prosto przed Najświętszy Sakrament, tam, gdzie jest Tabernakulum lub wystawiona Monstrancja. Tu uklękamy na dwa kolana, schylamy się nisko głową do posadzki, w miarę możliwości całujemy ją.

 

2. Teraz wypowiadamy w duchu aklamację: Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen (3x). Czynimy to trzy razy. Na koniec trzeciej aklamacji oddajemy pokłon Bogu głową do posadzki.

 

3. Po tej modlitwie następuje uwielbienie Boga w Trójcy Przenajświętszej trzema aklamacjami:

Bądź pochwalony miłosierny Ojcze. Po tej aklamacji oddajemy pokłon Bogu głową do posadzki.

Bądź pochwalony mój Odkupicielu. Po tej aklamacji oddajemy pokłon Bogu głową do posadzki.

Bądź pochwalony Przenajświętszy Duchu, Jedyny Boże, w Trójcy Świętej niepojęty. Po tej aklamacji oddajemy pokłon Bogu głową do posadzki.

B. Uwielbienie Boga

1. Sercem i duszą otwieramy się na Boga Ojca.

 

Pomyśl o tym, co we Mnie kochasz, co podziwiasz, co jest we Mnie godne uwielbienia. Myśl o Mojej potędze, o Mojej dobroci, rozważaj Moje przymioty. Powiedz, co we Mnie najbardziej kochasz. Chcę znać twoje serce jako to, które wylewa z siebie wielkie uwielbienie.

 

2. Sercem i duszą otwieramy się na swoją nicość.

 

Choć jestem ci najbliższy i takiej bliskości pragnę od Moich stworzeń, aby stały się Moimi prawdziwymi dziećmi, ty pamiętaj o tym, kim jesteś w relacji do Mnie naprawdę, a kim uczyniła cię Moja łaska i Ofiara Mojego Syna. Pamiętaj o Mojej wielkości i potędze i o twojej kruchości, znikomości i słabości. Wszystko i nic.

Łączy nas prawdziwa miłość, ale nie zapominaj, Kto cię tak bardzo pokochał. Tylko w ten sposób nasza wzajemna relacja Ojca i dziecka jest osadzona na prawdziwych i trwałych podstawach.

 

3. Sercem i duszą otwieramy się na Jezusa Chrystusa Króla Eucharystycznego.

 

Jesteś dzieckiem, które stworzyłem i ustanowiłem Krwią Mojego Syna, którą wtłoczyłem w twoje żyły. Odkupieńczą i męczeńską Krwią Jezusa Chrystusa, Mojego Boskiego Syna, który stał się człowiekiem, aby przelać ludzką Krew z Boskiego Serca do twoich ludzkich żył, a przez to oczyścić twoje ciało i uświęcić własną Boskością twoją duszę. Wszystko to uczyniłem, aby cię zbawić. Ja sam to uczyniłem dla ciebie: Sam Bóg Ojciec, sam Syn Boży i sam Duch Święty uczyniłem dla ciebie tę wielką Ofiarę stworzenia, Odkupienia i uświęcenia twojej duszy dla naszego wiecznego szczęścia w Niebie.

 

4. Sercem i duszą otwieramy się na Ducha Świętego i przywołujemy Jego pomocy.

 

Duchu Święty, który zstąpiłeś do Serca Najświętszej Maryi Panny i napełniłeś je Boską mądrością, aby w Niej i przez Nią dopełnić „Fiat” Chrystusa, napełni i mnie Twoją świętą mądrością, aby moje życie było wypełnieniem Twojej doskonałej Woli, która jest zawsze miłością i miłosierdziem. Amen.

C. Wdzięczność Bogu

Kiedy więc staniesz już przede Mną, uświadom sobie, do Kogo przychodzisz, powitasz Mnie i oddasz Mi pokłon, wyobrazisz sobie Moją rzeczywistą chwałę, która jest niewidzialna, i przypomnisz sobie, Kim jestem, a uświadomisz, kim jesteś ty, przyjdzie czas na słowa uwielbienia. Dopiero po tym jest czas na słowa wdzięczności. I to nie jest to samo.

 

Uwielbienie jest aktem miłości skierowanym do Stwórcy niezależnie od sytuacji człowieka, bo Moje przymioty, Moja potęga i chwała nie ulegają zmianom, nie powiększają się i nie zmniejszają w zależności od twojego istnienia.

 

Wdzięczność jest uwielbieniem Boga za to wszystko, co uczynił dla człowieka od początku jego istnienia aż do chwili, do cudów, które trwają w twojej duszy i w twoim życiu.

D. Podziękowanie Bogu

Teraz pomyśl o tym, co robię dla człowieka po dokonaniu Moich największych dzieł, o których nigdy nie wolno ci zapominać i nigdy nie przestawaj za nie dziękować. To jest stworzenie człowieka i odkupienie go. W dalszej części dziękczynienia pomyśl o wszystkich łaskach, jakie daję codziennie ludzkości, mimo że bardzo mało dusz Mi za nie dziękuje. Troszczę się o pokarm dla całego stworzenia, okazuję niezmierzoną cierpliwość wobec butnego świata, udzielam pomocy wzywającym Mnie szczerze i podtrzymuję ruch planet, ciepło słońca i życie na Ziemi właśnie dla człowieka, którego pokochałem ponad wszystko.

E. Podziękowanie Bogu za 10 rzeczy

Dziękuj Mi też za twoje osobiste życie. Staraj się codziennie znaleźć 10 rzeczy, za które pragniesz Mi podziękować, a które dotyczą właśnie ciebie. Dostrzeż Moją obecność w twoim życiu. Przez to nauczysz się dostrzegać ją jeszcze bardziej. Rzadko kto potrafi dziękować Mi za to, że zdążył wyłączyć mleko, zanim wykipiało, że udało mu się zrobić idealne jajka na miękko, albo że w ogóle wstał z łóżka. Ty dziękujesz Mi codziennie, całując rano ziemię za to, że jeszcze nie umarłaś i otrzymałaś kolejny dzień, aby lepiej przygotować się na godzinę śmierci i spotkanie ze Mną. Pamiętaj jednak podczas adoracji o twoich talentach, o Moim zaufaniu, jakim cię obdarzyłem, powierzając ci dusze twoich bliskich. Pamiętaj, że żyjesz w kraju [POLSKA], który wybrałem, pamiętaj o łaskach duchowych i o łasce zdrowia, dzięki której możesz przychodzić do Mnie, aby Mnie adorować. Pamiętaj że okazywanie wdzięczności to zauważanie czyjejś miłości, dobroci i troski.

F. Proszenie Boga

Ostatni etap modlitwy to proszenie. Kiedy przychodzisz na adorację miej na względzie to, że Osoba Boga to żywa Osoba ukryta pod Najświętszymi Postaciami. Nie jest to wszechmogący nieczuły byt do spełnienia życzeń. Jeśli chcesz, abym badał pragnienia twojego serca, badaj i odgaduj pragnienia Mojego Serca. Bardziej powierzaj i ufaj, niż mów i tłumacz, bo wiesz dobrze, że rozumiem cię lepiej niż ty sama rozumiesz siebie i mam dla ciebie więcej współczucia, niż ty masz go sama dla siebie. Proś więc owszem, proś przede wszystkim Mnie, ale nie zapominaj, że jestem Bogiem.

G. Rozważanie, medytacja po kolei tekstów

Tu wykorzystujemy nasze podręczniki metodyczne. Najpierw Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a później Stań się dzieckiem jeszcze raz. W metodzie medytacyjnej wykorzystujemy najwyżej pół strony lub mniej na rozważanie, a więc krótki fragment. Kiedy wyczerpiemy materiał powtarzamy go od nowa.

Bóg chce tylko 15 minut.

XVIII Częstochowska Droga krzyżowa PRZED TABERNAKULUM

ZAMKNIĘTE DRZWI KOŚCIOŁA, NIE SĄ PRZESZKODĄ DLA DUSZ POKORNYCH W ADOROWANIU MNIE W TABERNAKULUM – PAN JEZUS

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...