Aktualności

2019-05-28 18:09

Cudowny znak obecności Maryi

W pierwszej połowie XIX w. w Kościele żywo dyskutowano nad Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny. W pewien sposób w tę dyskusję włączyła się sama Maryja! Objawiła się skromnej zakonnicy Katarzynie Laboure, a gdyby tego było mało, to medalik z Jej wizerunkiem okazał się ogromną siłą w walce ze złem.  

Święty Maksymilian Kolbe powiedział na temat „cudownego medalika”:  

Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, zagrzęźli w błoto moralne

albo poza Kościołem w herezji przebywają – o tym, to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi… Dużo jest zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego. 

 

Trzeba jednak pamiętać, że siła oddziaływania „cudownego medalika” to nie jakaś magiczna moc, która płynie z przedmiotu, ale siła prawd, które w sposób symboliczny wyraziła Maryja. I każdy, kto tym objawionym przez Maryję prawdom zaufa, ma po swojej stronie Boga i całe Niebo. Cuda potwierdzają tylko, że dobrze robię, ufając. 

 

Prawdy w sposób symboliczny przedstawione na medaliku 

 

Na medaliku widoczna jest Maryja z rozłożonymi rękoma. Na palcach ma pierścienie, z których rozchodzą się promienie oznaczające obfite łaski udzielane proszącym o nie osobom. Niektóre pierścienie są pozbawione promieni: oznaczają one łaski, o które nikt nie prosi.  

 

Rewers medalika nie zawiera wizerunków żadnych osób, składa się tylko z symboli. W centrum jest inicjał imienia Maryi, czyli litera M. Jest tutaj symbolicznie przywołany dramat Kalwarii, gdzie Maryja, jako Matka Jezusa i odkupionej ludzkości cierpiała, stojąc pod krzyżem. Krzyż wskazuje na ścisły związek Wcielenia i Odkupienia. Serc Jezusa i Maryi ukazuje także ich ogromną, wzajemną miłość, ale także na to, że Maryja jest współodkupicielką. 

 

Serce Maryi jest przebite mieczem. Jest to nawiązanie do proroctwa (Łk 2,35). Podobnie krzyż umieszczony nad literą M może odnosić się właśnie do biblijnej sceny ukrzyżowania, gdy Maryja wiernie trwała przy swoim Synu pod krzyżem (J 19, 25-27).  

 

W krótkim wezwaniu modlitewnym O Maryjo… został ukazany Maryjny przywilej Niepokalanego Poczęcia. Jest on ukazany również w innym szczególe obrazu. Niepokalana kruszy głowę węża, pokonuje szatana, ponieważ on nigdy nie miał, nie ma i nigdy mieć nie będzie do Niej dostępu. Nie może Jej skalać, ani odebrać świętości, którą została obdarzona od początku swojego zaistnienia. Pokonany wąż oznacza także ostateczne zwycięstwo Mesjasza nad mocami szatana, w którym będzie miała swój udział Maryja. 

 

Na reprodukcjach „cudownego medalika” widzimy także dwanaście gwiazd. Może być to nawiązanie do Apokaliptycznej Niewiasty (Ap 12,1), do tajemnicy i dogmatu Wniebowzięcia Maryi. Ale niektórzy mówią, że to symbol Kościoła zbudowanego na 12 Apostołach, który jest oblubienicą Baranka. Warto jednak zaznaczyć, że nigdzie w objawieniach św. Katarzyny nie było o nich mowy. Dodał je z własnej inicjatywy jubiler Adrien-Jean-Maximilien Vachette (1753–1839), odpowiedzialny za projekt i produkcję pierwszej partii medalików. Prawdopodobnie dokonał tego na skutek utrwalonej już od bardzo dawna w sztuce religijnej tradycji przedstawiania Maryi Niepokalanej z 12 gwiazdami wokół głowy. 

 

Justyna Nowicka

misyjne.pl

POWRÓT DO CZYTELNI

***

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...