Aktualności

2024-03-31 16:23

Cieszcie się ze Mną – Maryja

Zmartwychwstał Jezus, którego nosiłam z niewypowiedzianą radością w Moim dziewiczym łonie i któremu przez dziewięć miesięcy służyłam Moim ciałem i krwią, aby Go przygotować do Jego ludzkiego narodzenia!

 

Cieszcie się ze Mną! Zmartwychwstał bowiem Jezus, którego pieściłam w ramionach od najmłodszych lat i którego uczyłam stawiać pierwsze kroki, którego – jako Mama pełna miłości i zatroskania – formowałam i wychowywałam.

 

Cieszcie się ze Mną, ponieważ zmartwychwstał Jezus, którego kontemplowałam w dzieciństwie, którego widziałam wzrastającego – zgodnie z rytmem ludzkiego rozwoju – i dostrzegałam, jak z młodzieńca stawał się młodym mężczyzną!

 

Cieszcie się ze Mną! Zmartwychwstał bowiem Jezus, który doświadczył niezrozumienia, odsunięcia, pełnego zawziętości odrzucenia ze strony religijnych autorytetów, a najbardziej przyjmowali Go mali, ubodzy, chorzy i grzesznicy, którzy szli za Nim.

 

Cieszcie się ze Mną! Zmartwychwstał bowiem Jezus, którego uczniowie opuścili, wyparli się i zdradzili Go; Jezus skazany na śmierć przez trybunał religijny, Jezus zaprowadzony przed Piłata, Jezus ubiczowany, ukoronowany cierniem, doprowadzony na miejsce kaźni i ukrzyżowany!

 

Cieszcie się ze Mną! Jezus, który został zabity na Krzyżu i złożony w grobie, zmartwychwstał! Najmilsi, cieszcie się ze Mną w tym dniu Wielkanocy! Uczestniczcie w niewysłowionej radości, której Moje Niepokalane Serce doświadczyło, kiedy Moje oczy – jeszcze napełnione łzami – ujrzały przed sobą Mojego Syna Jezusa w Boskiej wspaniałości Jego chwalebnego Ciała. W tej chwili boleść przemieniła się w radość dla całej ludzkości, ciemność – w światłość, złośliwość – w dobroć, grzech – w łaskę, nienawiść – w miłość, śmierć – w życie, sprawiedliwość – w tryumf Boskiego miłosierdzia.

 

Cieszcie się ze Mną, najmilsi, przeżywając wspólnie radosną tajemnicę Wielkanocy. Dziś również biedna ludzkość – zamknięta jeszcze w zimnym grobowcu grzechu, odrzucenia Boga, nienawiści, przemocy, wojny, nieczystości i nieprawości – wzywana jest do wyjścia ze swego grobu ciemności i śmierci.

 

Cieszcie się ze Mną, bo w dniu Jego Wielkanocy ogłaszam wam, że Jezus zmartwychwstały powróci w Boskiej wspaniałości Swej wielkości i chwały.

 

3.04.1988, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 

źródło:

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

POWRÓT DO CZYTELNI

***

Różaniec ze św. Janem Pawłem II

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwik Maria Grignion de Montforty

Fałszywi czciciele Najświętszej Maryi Panny

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas              

czytaj więcej...