Aktualności

2022-01-08 16:11

Chrzest Pański – Święto (Rok C ) – 9 styczeń

EWANGELIA (Łk 3, 15-16.21-22) – czytania

KIEDY ZOSTAŁEM OCHRZCZONY?

ks. Mariusz Habiniak

Chrzest Jezusa nad Jordanem jest objawieniem się Trójcy Świętej. Chrystus, przyjmując go, uniżył się jako sługa i baranek. Przyjął na siebie grzech świata. Chrzest z rąk Jana jest w pewnym sensie pierwszą stacją drogi krzyżowej Jezusa, która przez śmierć zaprowadzi Go do chwały zmartwychwstania.
Prawie każdy z nas wie, kiedy się urodził, natomiast niewielu pamięta i świętuje datę przyjęcia chrztu świętego. W perspektywie wiary i zbawienia dla ucznia Jezusa data chrztu powinna mieć znaczenie większe niż data urodzin.

.
Przez chrzest rodzimy się dla Boga, otrzymujemy Jego łaskę, zgładzony jest nam grzech pierworodny. Przez chrzest zostajemy włączeni w paschalne misterium Chrystusa, czyli tajemnicze Jego przejście z tego świata do domu Ojca. Przez chrzest stajemy się członkami Jego wspólnoty, czyli Kościoła.
.
Dialog Jezusa z Janem Chrzcicielem uświadamia nam, że Chrystus nie potrzebował obmycia wodą i chrztu nawrócenia, bo był Bogiem. Przyjął On ludzką naturę i był we wszystkim podobny do człowieka oprócz grzechu. Stawszy się Sługą, przyjął chrzest z miłości do Ojca i do stworzeń. Uświęcił obrzęd i ustanowił sakrament jako widzialny znak niewidzialnej łaski. 
.
W święto Chrztu Pańskiego warto podziękować rodzicom i chrzestnym za przekazanie najcenniejszego daru – wiary. Wraz z przyjętym chrztem rozpoczęła się nasza przyjaźń z Bogiem, który jest miłością i nadaje życiu sens. Rodzice i chrzestni powinni też zapytać samych siebie, czy powierzony ich trosce członek Kościoła „jest miły Bogu, boi się Pana i postępuje sprawiedliwie”? (II czytanie).
.
czytaj więcej...