Aktualności

2020-11-02 17:24

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku. Rozwój materialny a rozwój duchowy

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Bóg Ojciec: Posłuchaj, Moje dziecko. Zaufaj Mi. Strzeż Moich słów w twojej duszy. Zapisuj je starannie i podążaj za nimi. Choroba cywilizacyjna jest powszechnym defektem społeczeństwa dobrze rozwiniętego pod względem materialnym, ale nie duchowym. Rozwój ludzkości zaowocował dobrobytem materialnym, który z kolei ograbił dusze z ich dóbr. Nie można bowiem tak przekarmiać ciała, aby coś z tego przeszło na duszę. Nie przeleje się na duszę słodycz ciastek ani delikatność tkanin, a sprawność intelektualna rozumu również nie uczyni wybitną duszy.

 

Dusza ludzka żywi się Bogiem. Dobrobyt materialny nie udziela jej nic ze swego. Ograbia ją z jej dóbr i czyni oschłą, obojętną i zatwardziałą. Aby ochronić się przed tą falą zepsucia, człowiek winien cenić sobie pokutę jako środek rozwijający duszę. Jest to odtrutka dla duszy mieszkającej w przekarmionym ciele, dla zmysłów opływających wszelkimi dobrami. Pokuta jest dobrem duszy.

 

Karmienie duszy dokonuje się jednak poprzez udział w sakramentalnym życiu Kościoła. Częsty udział we Mszy świętej i przyjmowanie Najświętszego Sakramentu odżywia duszę i czyni ją tłustą w Moich oczach. Warunkiem uzyskania łask płynących z tego Sakramentu jest jednak regularne przystępowanie do Sakramentu Spowiedzi świętej i utrzymywanie duszy w stanie łaski uświęcającej. Tak oczyszczona i odżywiona dusza nosi znamię tłustej owcy. Te dusze szczególnie umiłowałem i te pragnę uzdrawiać mocą Mojej łaski płynącej ze stałej obecności w nich Mojego Świętego Ducha. Choroby, które dotykają tych dusz, są tymi samymi, na które cierpią dusze pozbawione łask, jednak w tych duszach chcę działać, te pragnę uzdrawiać, bo zależy Mi na nich szczególnie.

 

Zanim zajmiemy się chorobami ciał, chcę uzdrowić dusze. Choroby dusz są skutkami grzechowymi, począwszy od grzechu pierworodnego, przez grzechy społeczne i cudze, aż po grzechy osobiste dusz. Każdy grzech jest brakiem miłości i jej utratą. W miejsce miłości utraconej zakrada się lęk. Rany grzechowe człowieka są więc pozostałością po zranionej miłości, ubytkiem w doskonałości. Tym samym powodują one dalsze powikłania grzechowe, psychiczne i fizyczne. Dlatego wszelkie choroby mają źródło w grzechu. W grzechu osobistym, społecznym, cudzym i pierworodnym. Te rodzaje grzechu opiszę ci później. Teraz pragnę cię zapewnić, że wszystkie leczy się jednakowo. Wszystkie leczy się miłością. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...