Aktualności

2018-06-06 18:13

Boża dobroć objawiona w Sercu Chrystusa – ks. Józef Gaweł

Kontemplując otwarte Serce Chrystusa na krzyżu, chrześcijanin staje się także człowiekiem o otwartym sercu dla innych ludzi. 
Dla chrześcijan wzorem nowego i doskonałego człowieka jest Chrystus. Osobę zaś Jezusa Chrystusa wyraża najlepiej Jego Serce. (…) Dlatego uczeń i wyznawca Chrystusa wpatruje się w to najpiękniejsze Serce, a równocześnie porównuje swoje serce z Jego Sercem. (…)
Miłosierdzie Jezusa można dostrzec w trzech gestach: zobaczył ludzką biedę, użalił się nad nią i pomógł. Najpierw widzimy je w Jego dobrych oczach, bo zauważał ludzką nędzę i biedę. Drugim znakiem Jego miłosiernego i wrażliwego serca było współczucie: użalił się i współczuł cierpiącym i chorym. Na tych dwóch gestach jednak nie poprzestał, ale swoją dobroć okazywał konkretnymi czynami. Trzecim znakiem Jego miłosierdzia była konkretna pomoc: nakarmienie głodnych, uzdrowienie chorych. Płakał z płaczącymi i radował się z radującymi.

.
Te trzy cechy miłosiernej miłości: dostrzeżenie nieszczęścia, współczucie i konkretna pomoc świadczą, że Chrystus był doskonałym człowiekiem. Istniała w Nim pełna harmonia rozumu, woli i serca. On przyszedł na ziemię nie tylko po to, aby nas zbawić, lecz także aby pokazać pełnego i pięknego człowieka. To na Jego wzór każdy uczeń Jezusa kształtuje w sobie nowego człowieka i dąży do wewnętrznej harmonii. A ten nowy człowiek kształtuje: rozum przez naukę, wolę przez ascezę i pracę nad sobą oraz serce przez wrażliwość na ludzkie sprawy i autentyczną miłość. Bez takiej harmonii nie można mówić o dojrzałym człowieczeństwie. 
.
Duch Święty, który jest darem Chrystusowego Serca, poprzez dary mądrości, rozumu i rady, przychodzi z pomocą w pracy wewnętrznej kształtowania człowieka na wzór Chrystusa. Ci, którzy poddają się Jego kierownictwu, stają się podobni do Chrystusowego Serca. I w ich życiu stają się widoczne Jego owoce, czyli miłość, radość, pokój cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5, 22). Dzięki tym owocom Ducha Świętego w każdym z nas może się kształtować nowy człowiek o otwartym sercu, który będzie budował cywilizację miłości.

POWRÓT DO CZYTELNI

czytaj więcej...