Aktualności

2023-07-03 16:09

Biskupi krakowscy od X wieku … do dziś

W Krakowie od X wieku

Katedra Królewska na Wawelu

Prohor ok. 973–986?
Prokulf 986–995?
Poppon 1000–1008?
Gompon 1009–1018?
Lambert I 1019–1030
Rachelin 1030/1032?–1046?
abp Aaron 1046?–1059
Lambert II Suła 1061–1071
św. Stanisław ze Szczepanowa 1072–1079
Lambert III 1082–1101
Czasław 1101
Baldwin 1102–1109
Maurus 1109/1110–1118
Radost 1118–1142
Robert 1142–1143
Mateusz 1143–1166
Gedko 1166?–1185?
Fulko (Pełka) 1185?–1207
bł. Wincenty Kadłubek 1208–1218 Rezygnuje z funkcji biskupiej i wstępuje do cystersów w Jędrzejowie
Iwo Odrowąż 1218–1229
Wisław z Kościelca 1229–1242
Jan Prandota 1242–1266
Paweł z Przemankowa 1266–1292
Prokop 1292–1294
Jan Muskata 1294–1320
Nankier 1320–1326
Jan Grot 1326–1347
Piotr z Falkowa 1347–1348
Jan Bodzanta 1348–1366
Florian Mokrski 1367–1380
Zawisza Kurozwęcki 1380–1382
Jan Radlica 1382–1392
Piotr Wysz 1392–1412 → biskup diecezjalny poznański
Wojciech Jastrzębiec 1412–1423 → arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy
kard. Zbigniew Oleśnicki 1423–1455
Tomasz Strzępiński 1455–1460
Jakub z Sienna 1461–1463 → biskup diecezjalny kujawski, następnie arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy
Jan Gruszczyński 1463–1464 → arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy
Jan Lutek 1464–1471
Jan Rzeszowski 1471–1488
kard. Fryderyk Jagiellończyk 1488–1503 od 1493 jednocześnie arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy
Jan Konarski 1503–1524
Piotr Tomicki 1524–1535
Jan Latalski 1536–1537 → arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy
Jan Chojeński 1537–1538
Piotr Gamrat 1538–1545 od 1541 jednocześnie arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy
Samuel Maciejowski 1546–1550
Andrzej Zebrzydowski 1551–1560
Filip Padniewski 1560–1572
Franciszek Krasiński 1572–1577
Piotr Myszkowski 1577–1591
kard. Jerzy Radziwiłł 1591–1600
kard. Bernard Maciejowski 1600–1605 → arcybiskup metropolita gnieźnieński oraz prymas Polski i Litwy
Piotr Tylicki 1607–1616
Marcin Szyszkowski 1616–1630
Andrzej Lipski 1630–1631
kard. Jan Albert Waza 1632–1634
Jakub Zadzik 1635–1642
Piotr Gembicki 1642–1657
bp Andrzej Trzebicki 1658–1679
Jan Małachowski 1681–1699
Stanisław Kazimierz Dąmbski 1700
Jerzy Albrecht Denhoff 1701–1702
Kazimierz Łubieński 1710–1719
Konstanty Felicjan Szaniawski 1720–1732
kard. Jan Aleksander Lipski 1732–1746
Andrzej Stanisław Załuski 1746–1758
Kajetan Sołtyk 1759–1788
Feliks Turski 1788–1800
Andrzej Gawroński 1805–1813
bp Jan Paweł Woronicz 1815–1829 → arcybiskup metropolita warszawski i prymas Królestwa Polskiego
bp Karol Skórkowski 1830–1851
kard. Albin Dunajewski 1879–1894
kard. Jan Puzyna 1895–1911
kard. Adam Stefan Sapieha 1911–1951 od 1925 arcybiskup metropolita
abp Eugeniusz Baziak 1951–1962 do 1962 administrator apostolski (od arcybiskup metropolita lwowski), od 1962 arcybiskup metropolita
św. kard. Karol Wojtyła 1964–1978 arcybiskup metropolita, papież Jan Paweł II
kard. Franciszek Macharski 1979–2005 arcybiskup metropolita
kard. Stanisław Dziwisz

 

abp Marek Jędraszewski

od 2005 – 2017

 

 

od 2017

arcybiskup metropolita

 

od 2012 arcybiskup metropolita łudzki,

arcybiskup metropolita

czytaj więcej...