Aktualności

2024-03-07 16:22

bł. Wincenty Kadłubek, biskup – 8 marzec

Relikwie bł. Wincentego Kadłubka w Kaplicy Na Brzegu

Urodził się w roku 1160 w Karwowie pod Opatowem. Pochodził z rodu Porajów herbu Róża. Studiował w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia jako kapłan diecezji krakowskiej. Mając 34 lata objął prepozyturę w kolegiacie sandomierskiej. W roku 1203 został biskupem w Krakowie. Brał udział w obradach Soboru Laterańskiego IV. Po kilkunastu latach rządów zrzekł się biskupstwa i przywdział habit cystersów w Jędrzejowie.

Tam zmarł 8 marca 1223.
Jako pierwszy Polak opisał dzieje narodu w „Kronice polskiej”.
Beatyfikował go Klemens XIII w 1764 roku.
Jest patronem archidiecezji warmińskiej oraz diecezji kieleckiej, sandomierskiej.

Modlitwa

Boże, Ty okryłeś chwałą pokory błogosławionego Wincentego, biskupa, który porzucił zaszczyty świata, † spraw, abyśmy naśladując tak wielką cnotę, * zasłużyli na udział w życiu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
czytaj więcej...