Aktualności

2017-08-10 09:13

Akt do codziennego odmawiania (po oddaniu się w niewolę Maryi)

” Tuus totus ego sum, et omia mea tua sunt” – „Jestem cały Twój, O Jezu, i wszystko co moje należy do Ciebie, przez Maryję, Twoją Niepokalaną Matkę.”

Ja,… , grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.

Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartości dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Amen.

Modlitwa do Maryi – Św. Ludwika Grignon de Montfort

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

33 dni przygotowania – Niewolnicy Maryi

Ludwik Maria Grignion de Montfort’a: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca” – film

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

Ks. Piotr Glas              

   Ks. Dominik Chmielewski

POWRÓT DO CZYTELNI

czytaj więcej...