Aktualności

2013-12-30 13:02

A wczora z wieczora

1. A wczora z wieczora,
A wczora z wieczora,
Z niebieskiego dwora,
Z niebieskiego dwora

2. Przyszła nam nowina,
Przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna,
Panna rodzi Syna

3. Boga prawdziwego,
Boga prawdziwego,
Nieogarnionego,
Nieogarnionego

4. Za wyrokiem Boskim,
Za wyrokiem Boskim,
W Betlejem żydowskim,
W Betlejem żydowskim.

5. Pastuszkowie mali,
Pastuszkowie mali
W polu wtenczas spali,
W polu wtenczas spali,

6. Gdy anioł z północy,
Gdy anioł z północy
Światłość z nieba toczy,
Światłość z nieba toczy,

7. Chwałę oznajmując,
Chwałę oznajmując,
Szopę pokazując,
Szopę pokazując,

8. Chwałę Boga tego,
Chwałę Boga tego,
Dziś nam zrodzonego,
Dziś nam zrodzonego,

9. Gdzie Panna z Dzieciątkiem,
Gdzie Panna z Dzieciątkiem,
Z wołem i oślątkiem,
Z wołem i oślątkiem.

10. Uwija w pieluszki,
Uwija w pieluszki,
Pospieszcie pastuszki,
Pospieszcie pastuszki!”

11. Natychmiast pastuszy,
Natychmiast pastuszy,
Spieszą z całej duszy,
Spieszą z całej duszy.

12. Weseli bez miary,
Weseli bez miary,
Niosą z sobą dary,
Niosą z sobą dary.

13. Mądrości druhowi,
Mądrości druhowie,
Z daleka królowie,
Z daleka królowie.

14. Pragną widzieć swego,
Pragną widzieć swego,
Stwórcę Przedwiecznego,
Stwórcę Przedwiecznego.

15. Dziś Mu pokłon dają,
Dziś Mu pokłon dają,
W ciele oglądają,
W ciele oglądają.

16. Każdy się dziwuje,
Każdy się dziwuje,
Że Bóg nas miłuje,
Że Bóg nas miłuje.

17. I my też pospieszmy,
I my też pospieszmy,
Jezusa ucieszmy,
Jezusa ucieszmy.

18. Ze serca darami,
Ze serca darami,
Modlitwą, cnotami,
Modlitwą, cnotami.

19. Jezu najmilejszy,
Jezu najmilejszy
Ze wszech najwdzięczniejszy,
Ze wszech najwdzięczniejszy.

20. Zmiłuj się nad nami,
Zmiłuj się nad nami,
Grzesznymi sługami,
Grzesznymi sługami.

Strona główna: Kolędy i pastorałki

czytaj więcej...