Aktualności

2014-03-20 00:11

63 rocznica Konsekracji Kaplicy Na Brzegu

W dniu 20 marca 1951 roku, ksiądz biskup Stanisław Rospond (biskup tytularny Dordan) – biskup pomocniczy Księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy – udzielił konsekracji Kaplicy Na Brzegu.