Aktualności

2015-01-24 23:09

62 – Światowy Dzień Trędowatych

Dzień ten jest „okazją do uświadomienia nam na nowo potrzeby odbudowania w nas wyobraźni miłosierdzia. Bez niej, mimo postępu cywilizacyjnego rozwiniętych społeczeństw, trąd, głód i inne zapomniane już dziś choroby będą dalej dziesiątkowały naszych najuboższych i najsłabszych braci” – pisze prezes Fundacji Follereau w jednym z apeli na ten Dzień.

.

Według legendy, święty Marcin leczył kiedyś trędowatych pocałunkiem. Mimo niekwestionowanego postępu w medycynie, ta szczególna „terapia” nie straciła nic na wartości, o czym dobrze wiedzą misjonarze pracujący w najuboższych rejonach świata.

Trędowaci bowiem zawsze cierpieli nie tylko z powodu choroby wywołanej bakterią Hansena, ale przede wszystkim z powodu braku miłości i lęku, który kazał izolować chorych w miejscach odosobnienia, bez zapewnienia im jakiejkolwiek opieki. Kiedy inicjator Światowego Dnia Trędowatych, Sługa Boży Raoul Follereau rozpoczynał swoją wielką akcję, zdawał sobie sprawę, że ma do czynienia z nieuleczalną chorobą.

.

Wiedział też, że można, a nawet trzeba wspierać, pielęgnować i kochać ludzi dotkniętych trądem. Dzięki odkryciu skutecznej terapii, wielkiej pracy organizacyjnej oraz zaangażowaniu rzeszy świeckich i zakonnych misjonarzy, w ciągu ostatnich lat wyleczono kilkanaście milionów chorych. Mimo to trąd nie ustępuje, a jego rozwojowi sprzyjają głód, ubóstwo, brak edukacji i dostępu do elementarnej opieki medycznej. Obserwowany w ostatnich latach wzrost nastrojów antychrześcijańskich głównie w Afryce i krajach azjatyckich utrudnia, a nawet w niektórych regionach wprost uniemożliwia kontynuację pracy na rzecz trędowatych.

.

.Więcej informacji na stronie internetowej: follereau.org

 

czytaj więcej...