Aktualności

2016-05-16 23:09

54. rocznica nawiedzenia Kaplicy Na Brzegu przez św. Jana Pawła II

16 – 17. V. 1962bp Karol Wojtyła w czasie wizytacji, nawiedził stary kościół i kaplicę „na Brzegu”, przy której modlił się z mieszkańcami wsi;

– Taki wpis czytamy na Tablicy Szlaków Papieskich przy Kaplicy Na Brzegu

Pamiątka po św. Janie Pawle II dla  Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...