Aktualności

2024-04-07 16:28

25 marzec święto patronalne niewolników Maryi – 8 kwiecień

Uroczystość przeniesiona na 8 kwietnia.

Specjalne nabożeństwo do Tajemnicy Wcielenia

Będą żywili szczególne nabożeństwo do wielkiej Tajemnicy Wcielenia Słowa, obchodzonej 25 marca. Jest Ona właściwą tajemnicą tego nabożeństwa, gdyż zostało ono zainspirowane przez Ducha Świętego:

Aby uczcić i naśladować ową niewypowiedzianą zależność, jaką Syn Boży zechciał przyjąć wobec Maryi na chwałę Boga, swego Ojca, i dla naszego zbawienia. Zależność tę widać najjaśniej w tej właśnie Tajemnicy, gdy Jezus Chrystus żyje jako więzień i niewolnik w łonie Najświętszej Maryi Panny, będąc we wszystkim od Niej zależnym.

Aby podziękować Bogu za niezrównane łaski, którymi obdarzył Maryję, a zwłaszcza za to, że Ją wybrał na swoją najgodniejszą Matkę, co się właśnie w tej Tajemnicy dokonało. Są to dwa zasadnicze cele niewoli Jezusa w Maryi.

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – św. Ludwik Maria de Montfort

Anioł Pański godzina 12:00 – śpiewany lub do odmawiania i po łacinie

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Codzienna modlitwa wiernego niewolnika Maryi

33 dni przygotowania – Niewolnicy Maryi

Mała koronka do Najświętszej Dziewicy

czytaj więcej...