Aktualności

2014-07-07 15:00

14 Świętych Wspomożycieli

14 Świętych Wspomożycieli to święci którzy łączą dwa kościoły – katolicki i prawosławny. Oba uznają, że ich wstawiennictwo u Boga jest wyjątkowo skuteczne. Zwłaszcza w przypadku chorób.

.

Kult świętych zaczął zanikać po największym nieszczęściu cystersów – sekularyzacji zakonu w 1810r. Dziś nie wielu z nas wie, kim byli ci szczególnie ”skuteczni” święci, którzy zastępowali dzisiejsze pogotowie, przychodnie specjalistyczne czy też terapeutów z różnych dziedzin. Powinniśmy zatem częściej wracać do źródeł naszej wiary. By dzięki niej uzdrawiać nie tylko nasze ciała ale i dusze, pamiętając, że tylko wiara czyni cuda.

.

Achacjusz (22.VI), Barbara (4.XII), Błażej (3.II), Cyriak (8.VIII), Dionizy (10.X),

Erazm (2.VI), Eustachy (20.IX), Idzi (1.IX), Jerzy (24.IV), Katarzyna (25.XI),

Krzysztof (25.VII), Małgorzata (20.VII), Pantaleon (27.VII) oraz Wit (15.VI).

 .

W zależności od związanych z nimi opowieści, święci stawali się patronami różnych spraw. Dobrze nam znany jest św. Krzysztof, którego imię oznacza „niosący Chrystusa”. Jest on patronem przewoźników, kierowców oraz wszystkich wędrowców. Święty Wit, który uzdrowił chorego na padaczkę syna Dioklecjana, stał się patronem chorych na epilepsję, a do świętego Idziego modliły się bezpłodne pary. Za jego wstawiennictwem urodził się ponoć Bolesław Krzywousty, a jego rodzice, Władysław Herman i Judyta Czeska, ufundowali później u stóp Wawelu kościół pod jego wezwaniem. Większość katolików, którym jest udzielane błogosławieństwo św. Błażeja dwoma skrzyżowanym świecami nie wie, że ów święty stał się patronem od bólu gardła, gdyż uzdrowił w cudowny sposób chłopca duszącego się połkniętą ością.
Święta Katarzyna przekonała do wiary chrześcijańskiej pięćdziesięciu uczonych, których zadaniem było wykazanie, że się myli. Została patronką wielu zawodów, a szczególnie uczonych. Jest uznawana za najpotężniejszą wśród wspomożycieli, a jej kult był tak wielki, że poświęcono jej zwrotkę w pieśni Bogurodzica.
Ci, którzy nie chcieli wyrzec się wiary w Chrystusa i złożyć ofiary rzymskim bogom, ginęli po okrutnych torturach. Znajdująca się wśród nich święta Barbara została ścięta mieczem przez własnego ojca. Jej niezwykła odwaga spowodowała, że uznano ją za patronkę dobrej śmierci, a szczególnie ludzi będących w niebezpieczeństwie śmierci, a więc górników, saperów czy artylerzystów.

 
czytaj więcej...