Aktualności

2015-02-02 07:13

Ofiarowanie Pańskie – Matki Boskiej Gromnicznej – 2 luty

Ewangelia (Łk 2, 22-40)

Maryja  naszym wzorem

Kościół katolicki jest Kościołem chrystocentrycznym i maryjnym. Nasz Kościół jest chrystocentryczny, gdyż jest założony przez Chrystusa, wcielonego Syna Bożego i jest wyposażony przez Chrystusa we wszystkie środki konieczne do jego działania. Chrystus ustanowił Kościół hierarchiczny, czyli taki, w którym On sam, do dnia dzisiejszego, dobiera sobie współpracowników. Kapłani i osoby zakonne nie są wybierani przez lud, lecz przez samego Chrystusa. Wszystkie nasze modlitwy kierowane są do Boga przez Jezusa Chrystusa. Te elementy i jeszcze inne sprawiają, że Kościół katolicki jest chrystocentryczny.

.
Kościół katolicki jest kościołem maryjnym. Syn Boży przyjął postać ludzką, stał się człowiekiem, przez Maryję. Maryja obdarowała Syna Bożego własnym ciałem ludzkim i dzięki temu miała pośredni udział w tworzeniu Kościoła wraz ze swoim Synem. Duchowość naszego Kościoła wypływa ze wspólnego źródła Jezusa i Maryi. Do zasadniczych cech tej duchowości należą: czystość, dobroczynność i wielka wiara Maryi, w których zawarte są śluby zakonne; czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

.
Czystość Maryi wyrażona jest przez słowa: Dziewica, Niepokalana. Wszyscy wierni Kościoła mają żyć w czystości stosownie do ich stanu. Mamy w Kościele czystość młodzieńczą, czystość osób Bogu poświęconych i czystość małżeńską. W dzisiejszym Kościele rzadko mówi się z ambony o czystości małżeńskiej i młodzieńczej, częściej słyszy się z ambony o występkach w tym zakresie. Czystość małżeńska jest zauroczeniem się Bogiem i swoim współmałżonkiem do tego stopnia, że osoba zamężna nie ma więcej ochoty do zawierania bliskich znajomości  z  kimś  spoza własnego małżeństwa.

.
Czystość Bogu poświęcona, czyli ślub czystości jest świadectwem, że człowiekowi może wystarczyć do radosnego życia jedynie przyjaźń z Bogiem.

Dobroczynność. Całe życie publiczne Pana Jezusa było jednym pasmem dobroczynności względem napotykanych ludzi. Do dzieł dobroczynności Maryi zalicza się nawiedzenie św. Elżbiety i cud w kanie Galilejskiej. W pojęciu dobroczynności zakorzeniony jest nasz ślub ubóstwa. Zależność od przełożonego w dysponowaniu dobrami materialnymi nie wystarczy do pełnego zrealizowania naszego ślubu ubóstwa. Do tej zależności trzeba jeszcze dodać ubogie życie. Mamy prowadzić ubogie życie, aby móc pomagać ludziom potrzebującym.

.
Wiara. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu, aby wypełnić wolę Bożą. (Stał się posłusznym, aż do śmierci na krzyżu). Maryja była Służebnica Pańską w chwilach radosnych oraz w chwilach ciężkiego doświadczenia. Służebnica Pańska starała się zawsze wypełnić wolę Bożą i w tym ukazała nam wielkość swojej wiary. W cnocie wiary zakorzeniony jest nasz ślub posłuszeństwa. Przed Soborem Watykańskim przełożeni wyjawiali nam wolę Bożą, a po Soborze cała wspólnota, pod przewodnictwem przełożonego, ma odkrywać wolę Bożą.

.
Życie Konsekrowane, czyli Bogu poświęcone, jest jakby sercem Kościoła. Gdy serce Kościoła jest zdrowe, to cały Kościół funkcjonuje dobrze.

ks. Władysław Stasik SCJ

POWRÓT DO CZYTELNI

czytaj więcej...