Aktualności

2018-02-25 04:49

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Kto umiera w grzechu ciężkim [śmiertelnym] idzie prosto do Piekła [Katechizm Kościoła katolickiego – KKK 1035].

Łamanie, nieprzestrzeganie Prawa Bożego, jest w każdym przypadku grzechem śmiertelnym [ciężkim], dlatego obowiązkiem katolika jest znać jego interpretację i stosować ją w życiu, co jak mówi Bóg Ojciec: „uchroni was od potępienia [Piekło]”.

Modlitwa przed rozważaniem Prawa Bożego

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

 

XIV Częstochowska Droga krzyżowa WEDŁUG 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

10 przykazań w kilku zdaniach

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

WSTĘP

WPROWADZENIE W TAJEMNICĘ 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH  

BŁOGOSŁAWIONE, SKUTECZNE, STRASZENIE

POZNAJ WOLĘ BOŻĄ – POZNAJ SWOJE DOBRO

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

I. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ

A. ZASTĘPOWANIE ŚWIĘTEJ RELIGII KATOLICKIEJ PRZEZ RÓŻNE FORMY POGAŃSTWA

B. BÓG JEST TYLKO JEDEN I TYLKO JEMU NALEŻY SIĘ MIANO „BÓG”

C. SPOSÓB NA POMNAŻANIE LUDZKICH GRZECHÓW

D. NALEŻĄC DO ŚWIATA JESTEŚ ZABAWKĄ W RĘKU SZATANA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

II. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA TWEGO NADAREMNO

A. LĘK PRZED WYPOWIADANIEM IMIENIA BOŻEGO

B. WSZYSCY, WIERZĄCY I NIEWIERZĄCY, WZYWAJĄ BEZ OPAMIĘTANIA BOŻEGO IMIENIA

C. PRZYKAZANIA NIE SĄ ZBIOREM MARZEŃ BOGA, ALE PRAWEM

D. JĘZYK SZATANA I POTĘPIONYCH DUSZ

E. SKUTKI PRZEKLEŃSTW I ZŁORZECZENIA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

III. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

A. DZIEŃ PAŃSKI, A NIE DZIEŃ ODPOCZYNKU

B. CZAS NA REFLEKSJĘ I SPOTKANIE Z BOGIEM W CISZY

C. PRACA W DZIEŃ PAŃSKI

D. DZIEŃ WYTCHNIENIA DLA DUSZY I CIAŁA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

IV. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

A. WYCHOWANIE CZŁOWIEKA DO NIEBA

B. RODZICOM NALEŻY SIĘ CZEŚĆ, BO WYSTĘPUJĄ W IMIENIU BOGA

C. OBOWIĄZKI DZIECI WOBEC RODZICÓW

D. SZACUNEK NALEŻNY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM I PRACODAWCOM

E. NAUCZANIE PRZYKAZAŃ I MIŁOŚĆ DO PANA BOGA

F. WŁADZA ŚWIECKA I DUCHOWNA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

V. NIE ZABIJAJ

A. ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA LUDZKIEGO I WYŁĄCZNOŚĆ BOGA NA STWORZENIE CZŁOWIEKA

B. ZABIJANIE FIZYCZNE I PSYCHICZNE

C. ZABIJANIE DUSZY

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

VI. NIE CUDZOŁÓŻ

A. NIECZYSTOŚĆ ZRYWA WIĘŹ Z BOGIEM I WYNISZCZA ZDOLNOŚĆ KOCHANIA

B. ZNIEWOLENIE I UPOŚLEDZENIE DUCHOWE JAKO SKUTKI NIECZYSTOŚCI

C. CZYSTOŚĆ JEST DOWODEM MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

VII. NIE KRADNIJ

A. PRACA JAKO KONIECZNA POKUTA PO BUNCIE PIERWSZYCH LUDZI W RAJU

B. OSZUSTWO JAKO NORMA I PODSTAWA FUNKCJONOWANIA CYWILIZACJI XXI WIEKU

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

VIII. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU TWEMU

A. KŁAMIĄ TYLKO TCHÓRZE I LUDZIE LENIWI

B. CAŁKOWITY ZAKAZ OBMAWIANIA, OSĄDZANIA, PLOTKOWANIA I PRÓŻNEJ MOWY

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

IX. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO

A. PRZYCZYNY I SKUTKI ŁAMANIA DZIEWIĄTEGO PRZYKAZANIA

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

X. ANI ŻADNEJ RZECZ, KTÓRA JEGO JEST

A. ZNISZCZENIE DOSKONAŁEGO PLANU BOŻEGO WE WŁASNYM ŻYCIU

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. – Mt 22, 37-39

UWIELBIENIE I PRZYJĘCIE PRAWA BOŻEGO

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski